Søk arrangement
seniorklubben
Starter nytt seniortilbud på dagtid

Nå lanserer Litteraturhuset Fredrikstad en ny serie på dagtid. «LittSenior» byr på foredrag og kåserier innen blant annet historie, litteratur, vitenskap og helse.

– Vi har lenge sett at det er et behov for et dagtilbud på huset. «LittSenior» skal være en sosial møteplass for alle som har lyst på kunnskapspåfyll. Og kaffen er selvfølgelig inkludert i billetten, smiler Roy Andersen, daglig leder ved Litteraturhuset Fredrikstad.

LittSenior er en uformell møteplass for alle som har tid og mulighet til å møtes på dagtid for å få innblikk i ulike sider ved vårt samfunn. Tilbudet vil bestå av foredrag, samtaler og kåserier. Etter hvert arrangement, legger Litteraturhuset Fredrikstad opp til sosialt samvær med enkel bevertning.

– Vi håper dette utvikler seg etterhvert – og at de som kommer selv kan være med å forme programmet og innholdet. Ikke noe ville ha vært bedre enn hvis vi kan få en aktiv og engasjert seniorgruppe på Litteraturhuset Fredrikstad. Vi er få ansatte – og trenger all den hjelpen vi kan få til å utvikle huset videre, slik at vi kan nå enda flere, sier Roy Andersen.

Her er programmet for vinteren og våren 2020:

«Glimt fra Østsias historie» med Svein Skahjem.

Først ut, mandag 3. februar kl. 11.00 vil lokalhistoriker Svein Skahjem ta oss med til Østsia.

Svein Skahjem

Svein Skahjem

– Vi skal preke om hvordan det var i gamle dager – og hvordan det er der nå. Vi skal se på den viktige industrien og utviklingen generelt. Her ønsker vi betraktninger og historier fra publikum velkomne, oppfordrer historikeren, sier Skahjem.

Spørsmålet er: Hvorfor bor det folk på Byens Marker, Nabbetorp, Sorgenfri Nordby og Selbak?

Skahjem har samlet bilder i en årrekke og nå utgitt boken «Glimt fra Østsias historie».

På bildet ser du Sorgenfri Hovedgård som er en av mange områder Skahjem vil gå nærmere inn på.

FMV før, nå – og i framtiden 

Fredrikstad Mekaniske Verksted

Fredrikstad Mekaniske Verksted

Torsdag 2. april kl 11.00 står byens industrihistorie på agendaen. Det er et området som er større enn Bjørvika i Oslo. Nå blir området «det nye Fredrikstad». Men hvor startet det?

Forfatter og journalist Jens Olav Simensen gir deg historien bak Værste-området. Fra 1870 – da FMV ble etablert til nedleggelsen i 1987. Og videre til den enorme utviklingen vi nå ser på området. Hvordan ser Værste ut om 20 år?

Du, din egen «doktor» 

Fremtidens helsevesen

Fremtidens helsevesen. Dignio.

Mandag 27. april kl. 11.00 ser vi nærmere på fremtidens helsetjenester. Den digitale og teknologiske utviklingen gjør at pasientene og de eldre i større kan gjennomføre målinger og få medisindoseringer hjemmefra – alt via mobiltelefon og ny teknikk. Men mange er bekymret for utviklingen.

Fagansvarlig sykepleier ved Dignio, Trine W. Johansen, kommer for å fortelle om fremtidens helsevesen, helseteknologi og Dignios løsninger. Og hvilke muligheter som finnes allerede i dag.