I foredraget “Sterk hjerne” forteller Ole Petter om hvordan fysisk aktivitet er gunstig for så og si alle hjernens funksjoner.
  • tirsdag 4. jun 2019
Read More
Det gode liv er et bredt og inspirerende foredrag om det å være menneske. Det handler om selvforståelse, selvmestring og det å skape bevissthet i eget liv.
  • tirsdag 4. jun 2019
Read More