Om Litteraturhuset Fredrikstad

Litteraturhuset Fredrikstad er en fri og ikke-kommersiell stiftelse. Gjennom vår drift er vi en sterk og synlig lokal, regional og nasjonal kulturarena for litteratur, debatt, kunnskap og musikk. Vi verner om ytringsfriheten.

Vårt mål er å øke interessen for litteratur i regionen og å bidra til et opplyst, engasjert og respektfullt offentlig ordskifte. Vi skal gjødsle demokratiet gjennom folkeopplysning og legge til rette for en fri og uredd meningsutveksling. Vi skal særlig jobbe med å løfte frem norsk og nordisk litteratur og skape debatt om aktuelle samfunnsspørsmål og nasjonale og globale utfordringer.

En viktig oppgave for Litteraturhuset Fredrikstad å vekke leselyst og nysgjerrighet blant barn og unge, noe som styrker barns språkutvikling. Det gjør at flere opplever mestring og dermed står bedre rustet i oppveksten og ellers i livet. Derfor er vi pådriveren i samarbeidsprosjektet bokstartfredrikstad.no

Vår historie:

Litteraturhuset Fredrikstad åpnet 25. januar 2013 og er blant Norges største litteraturhus, et moderne arkitektonisk signalbygg over fire etasjer, midt i Fredrikstad sentrum ved Vesterelven, med en totalflate på 3.000 kvadratmeter.

Huset ble reist i 2012 etter en storbrann i 2008 som la sentrumskvartalet i aske. Det er det Fredrikstad-baserte eiendomsselskapet Fredriksborg AS som sto bak byggingen av Litteraturhuset Fredrikstad. Litteraturhuset Fredrikstad har en særlig gunstig leieavtale med Fredriksborg for å holde utgiftene nede.

Litteraturhuset Fredrikstad har siden huset åpnet gitt det offentlige ordskiftet en permanent og sterk arena med programposter innenfor litteratur, historie, filosofi, politikk, barn og reise. Vi har egne programrekker for skoleungdom og for barn.

Vi har huset store arrangementer som NRKs direktesendte partilederdebatt, Abels Hage, Debatten, Brenner & bøkene, DOK-festivalen, Ord i Grenseland og Fredrikstad Animation Festival, for å nevne noen.

Huset i dag

Vi har fire saler vi bruker til arrangementer:

I tillegg har vi arrangementer og møter i Joker bar.

En rekke internasjonale forfattere og foredragsholdere har gjestet huset siden åpning, blant andre John Irving, Sir Antony Beevor, Fay Weldon, Suzanne Brøgger, Nuruddin Farah, Jonathan Safran Foer, John Dickie, Amr Hamzawy, Simon Sebag Montefiore, Mikhail Sjisjkin, Andrej Kurkov, Carl Bildt og mange, mange flere.

Publikumsoppslutningen viser at vi har lykkes med å etablere oss som et kraftsenter i regionen. I 2023 besøkte 91.000 mennesker huset, hvorav 35.000 mennesker deltok på åpne publikumsarrangementer.

Litteraturhuset Fredrikstad står for over 350 egenproduserte arrangementer årlig, hvor godt over halvparten er rettet mot barn, unge og ungdom. Vi har også et eget seniortilbud på dagtid, Littsenior.

Vårt program

Foredrag, debatter og litteratur: Her finner du samtlige arrangementer som er publisert framover.

Les mer

Vår økonomi:

Driften foregår i en selvstendig, ideell stiftelse der ingen kan ta utbytte. Alle inntekter går til drift og ikke minst til å lage et godt innhold og program for publikum i regionen og i Fredrikstad. Stiftelsen har tre hovedinntektskilder: Billettinntekter, utleie av rom og saler – og støtte fra private og offentlige instanser. Vi har en omsetning på cirka 16 millioner kroner.

Vi har i dag et levelig økonomisk fundament gjennom støtte fra blant annet Kulturdepartementet over statsbudsjettet, Fredrikstad kommune og Østfold fylkeskommune. Stiftelsen Fritt Ord, som også står bak Litteraturhuset i Oslo, er en svært viktig bidragsyter.

Likevel er våre private sponsorer avgjørende for å kunne gi et så godt tilbud som vi har hatt til nå. Til sammen bidrar private selskaper med over 900.000 kroner i året. En av kongstankene bak huset har helt fra start vært at det skal være finansiert som et spleiselag mellom offentlige og private:

Litthusfred er organisert med 6,7 årsverk som håndterer planlegging, gjennomføring av åpne og lukkede møter, drift, salg og regnskap. Vi leverer et stort tilbud til en lav kostnad:

Hos oss er det liten administrasjon og stor aktivitet og produksjon.

Varslinger:

Litteraturhuset Fredrikstad er pålagt å ha gode varslingsrutiner som kan fange opp mulig diskriminering, trakassering eller andre kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Derfor er det utarbeidet varslingsrutiner som gjelder for ansatte og alle med oppdrag på Litteraturhuset Fredrikstad.

Les varslingsrutinene våre her

Dette er styret i Litteraturhuset Fredrikstad
  • Truls Velgaard, styreleder
  • Merete Lie, styremedlem
  • Tina Fredriksen, styremedlem
  • Grete Ruud, styremedlem
  • Morten Fredriksen, styremedlem
Våre ansatte
Roy Freddy Andersen, Litteraturhuset, Fredrikstad
Roy Conradi Andersen

DAGLIG LEDER

E-post: roy@litthusfred.no
Telefon: 906 10 530

Anne Fjellro
Anne Fjellro

PROGRAMANSVARLIG

E-post: anne@litthusfred.no
Telefon: 926 51 571

wenche ny
Wenche Reinaas

UTLEIE- OG DRIFTSANSVARLIG

E-post: wenche@litthusfred.no
Telefon: 908 08 021

Sylwia Stasiak, Litteraturhuset, Fredrikstad
Sylwia Stasiak

BARNE- OG UNGDOMSANSVARLIG

E-post: sylwia@litthusfred.no
Telefon: 986 50 131

Aleksander Østgaard, Litteraturhuset, Fredrikstad
Aleksander Østgaard

DIGITAL PRODUKSJONSLEDER OG PRODUSENT

E-post: aleksander@litthusfred.no
Telefon: 414 41 223

Christoffer Schou, Litteraturhuset, Fredrikstad
Christoffer Schou

ARRANGEMENTSKOORDINATOR

E-post: christoffer@litthusfred.no
Telefon: 952 38 294

Anne Marit Godal
Anne Marit Godal

PROGRAM, PROSJEKT OG FINANSERING

E-post: annemarit@litthusfred.no
Telefon: +47 910 09 086

Disse leier og bor i Litteraturhuset Fredrikstad:

Stiftelsen Litteraturhuset Fredrikstad står for driften av litteraturhus-delen i bygget. Dette utgjør cirka halvparten av arealet i huset.

Meld deg på vårt

Nyhetsbrev