Litteraturhuset Fredrikstad er en fri og ikke-kommersiell stiftelse som skal være en sterk og synlig lokal, regional og nasjonal arena for litteratur, debatt og kunnskap.

Vår hovedmålsetning er å øke den allmenne interessen for litteratur i regionen, bidra til en opplyst og respektfull offentlig debatt, drive folkeopplysning – og bidra til leselyst og nysgjerrighet blant barn og unge. Vi skal særlig jobbe med å løfte frem norsk litteratur og skape debatt om aktuelle samfunnsspørsmål og nasjonale og globale utfordringer.»

Vår viktigste oppgave å sørge for å skape godt og meningsfullt innhold og å sørge for aktivitet i byggets rom og saler – aktivitet som kommer kulturlivet, huset, byen og distriktet til gode.

Vår historie:

Litteraturhuset Fredrikstad åpnet 25. januar 2013 og er blant Norges største litteraturhus, et moderne arkitektonisk signalbygg over fire etasjer, midt i Fredrikstad sentrum ved Vesterelven, med en totalflate på 3.000 kvadratmeter.

Huset ble reist i 2012 etter en storbrann i 2008 som la sentrumskvartalet i aske. Det er det Fredrikstad-baserte eiendomsselskapet Fredriksborg AS som sto bak byggingen av Litteraturhuset Fredrikstad. Litteraturhuset Fredrikstad har en særlig gunstig leieavtale med Fredriksborg for å holde utgiftene nede.

Litteraturhuset Fredrikstad har siden huset åpnet gitt det offentlige ordskiftet en permanent og sterk arena med programposter innenfor litteratur, historie, filosofi, politikk, barn og reise. Vi har egne programrekker for skoleungdom og for barn.

Vi har huset store arrangementer som NRKs direktesendte partilederdebatt, Debatten, Brenner & bøkene, DOK-festivalen og Fredrikstad Animation Festival for å nevne noen.

En rekke forfattere og foredragsholdere har gjestet huset siden åpning, blant andre John Irving, Sir Antony Beevor, Fay Weldon, Suzanne Brøgger, Nuruddin Farah, Jonathan Safran Foer, John Dickie og Amr Hamzawy.

Publikumsoppslutningen viser at vi har lykkes med å etablere oss som et kraftsenter i regionen. I normale år har vi nær 50.000 publikummere innom.

Litteraturhuset Fredrikstad vil i 2022 og 2023 stå for over 300 egenproduserte arrangementer årlig, hvor over halvparten er rettet mot barn, unge og ungdom.

Vårt program

Foredrag, debatter og litteratur: Her finner du samtlige arrangementer som er publisert framover.

Les mer

Vår økonomi:

Driften foregår i en selvstendig, ideell stiftelse der ingen kan ta utbytte. Alle inntekter går til drift og ikke minst til å lage et godt innhold og program for publikum i regionen og i Fredrikstad. Stiftelsen har tre hovedinntektskilder: Billettinntekter, utleie av rom og saler – og støtte fra private og offentlige instanser. Vi har en omsetning på drøyt 12 millioner kroner.

Vi har i dag et levelig økonomisk fundament gjennom støtte fra blant annet Kulturdepartementet over statsbudsjettet, Fredrikstad kommune og Østfold fylkeskommune. Stiftelsen Fritt Ord, som også står bak Litteraturhuset i Oslo, er en svært viktig bidragsyter.

Likevel er våre private sponsorer avgjørende for å kunne gi et så godt tilbud som vi har hatt til nå. Til sammen bidrar private selskaper med over 900.000 kroner i året. En av kongstankene bak huset har helt fra start vært at det skal være finansiert som et spleiselag mellom offentlige og private:

Litthusfred er organisert med 6,6 årsverk som håndterer planlegging, gjennomføring av åpne og lukkede møter, drift, salg og regnskap. Vi leverer et stort tilbud til en lav kostnad:

Hos oss er det liten administrasjon og stor aktivitet og produksjon.

Her kan du lese årsberetning for 2021
Her kan du lese årsberetning for 2020
Her kan du lese årsberetning for 2019
Her kan du lese årsberetning for 2018

Varslinger:

Litteraturhuset Fredrikstad er pålagt å ha gode varslingsrutiner som kan fange opp mulig diskriminering, trakassering eller andre kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Derfor er det utarbeidet varslingsrutiner som gjelder for ansatte og alle med oppdrag på Litteraturhuset Fredrikstad.

Les varslingsrutinene våre her

Dette er styret i Litteraturhuset Fredrikstad
  • Truls Velgaard, styreleder
  • Merete Lie, styremedlem
  • Tina Fredriksen, styremedlem
  • Grete Ruud, styremedlem
  • Morten Fredriksen, styremedlem
Våre ansatte
Roy Freddy Andersen, Litteraturhuset, Fredrikstad
Roy Conradi Andersen

DAGLIG LEDER

E-post: roy@litthusfred
Telefon: 906 10 530

Anne Fjellro
Anne Fjellro

PROGRAMANSVARLIG

E-post: anne@litthusfred
Telefon: 926 51 571

wenche ny
Wenche Reinaas

UTLEIE- OG DRIFTSANSVARLIG

E-post: wenche@litthusfred
Telefon: 908 08 021

Sylwia Stasiak, Litteraturhuset, Fredrikstad
Sylwia Stasiak

BARNE- OG UNGDOMSANSVARLIG

E-post: sylwia@litthusfred
Telefon: 986 50 131

Aleksander Østgaard, Litteraturhuset, Fredrikstad
Aleksander Østgaard

DIGITAL PRODUKSJONSLEDER OG PRODUSENT

E-post: aleksander@litthusfred
Telefon: 414 41 223

Christoffer Schou, Litteraturhuset, Fredrikstad
Christoffer Schou

ARRANGEMENTSKOORDINATOR

E-post: christoffer@litthusfred
Telefon: 952 38 294

Alexander Rasch
Alexander Rasch

LÆRLING/MEDIEPRODUKSJON

E-post: rasch@litthusfred

Disse leier og bor i Litteraturhuset Fredrikstad:

Stiftelsen Litteraturhuset Fredrikstad står for driften av litteraturhus-delen i bygget. Dette utgjør cirka halvparten av arealet i huset.

Meld deg på vårt

Nyhetsbrev