Søk arrangement
Nyheter fra Litteraturhuset Fredrikstad

Her finner du de siste nyhetene og oppdateringene fra Litteraturhuset Fredrikstad.

Året det var så bratt. Og veldig usikkert. Omtrent slik kan man beskrive 2020. Nå kommer sentralbanksjef Øystein Olsen til Fredrikstad for å fortelle hva som skjer med økonomien de neste årene.
I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021, er det foreslått at støtten til Litteraturhuset Fredrikstad øker med 325.000 kroner. – En gledens dag, dette gir oss en mer forutsigbar drift i nok et corona-år, sier daglig leder Roy Andersen.
Litteraturhuset Fredrikstad valgte å refundere samtlige billetter til våre arrangement da vi ble stengt ned 12. mars i år.
Litteraturhuset Fredrikstad er i gang med digitale sendinger fra våre arrangementer. Nå trenger vi hjelp til avvikling.
Roy Freddy Conradi Andersen (til venstre) og Perry Olsen til høyre.
Litteraturhuset Fredrikstad får 91.000 kroner fra Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO). Pengene skal gå til å styrke det digitale sakprosatilbudet på huset i tider uten publikum til stede i salene våre.
Litteraturhuset Fredrikstad er på bena igjen med digitale arrangementer hele våren 2020. Denne uken gikk vi gladmeldingen: Vi får 600.000 kroner av Fritt Ord.
En hilsen fra Litteraturhuset Fredrikstad til vårt publikum og våre støttespillere. – Nå bygger vi Fredrikstad digitale scene, skriver daglig leder Roy F. Conradi Andersen.
Med stengte dører, står Litteraturhuset Fredrikstad over en svært vanskelig periode. I dag sendte de store litteraturhusene i Norge ut et felles brev til kulturdepartementet hvor de ber om tiltak mot den akutte situasjonen som har oppstått.
Litteraturhuset Fredrikstad
Som en følge av pålegg fra myndighetene, stenger Litteraturhuset Fredrikstad med umiddelbar virkning. Det vil ikke være aktivitet av noe slag på huset de neste 14 dagene.
Litteraturhuset Fredrikstad
Litteraturhuset Fredrikstad gjør fortløpende vurderinger av arrangementer i samråd med Fredrikstad kommune og eksterne arrangører. De fleste arrangementene våre vil gå som planlagt, med mindre annen beskjed blir gitt fra myndighetene.