Søk arrangement

Hvem er vi?

Litteraturhuset åpnet 25. januar 2013 og er blant Norges største litteraturhus, et moderne arkitektonisk signalbygg over fire etasjer, midt i Fredrikstad sentrum ved Vesterelven, med en totalflate på 3.000 kvadratmeter.

Huset ble reist etter en storbrann som la et sentrumskvartal i aske. Det er det Fredrikstad-baserte eiendomsselskapet Fredriksborg AS som sto bak byggingen av Litteraturhuset Fredrikstad.

Litteraturhuset Fredrikstad ligger midt i sentrum og er 3000 kvadratmeter stort

Om Litteraturhuset Fredrikstad:

Litteraturhuset Fredrikstad har siden huset åpnet gitt det offentlige ordskiftet en permanent og sterk arena med programposter innenfor litteratur, historie, filosofi, politikk, barn og reise. Vi har egne programrekker for skoleungdom og for barn.

Vi har huset store arrangementer som NRKs direktesendte partilederdebatt i 2015, Debatten, Brenner & bøkene, DOK:13-18 og Fredrikstad Animation Festival for å nevne noen.

Vi har tre saler vi bruker til arrangement:

  • Egalia med plass til 320 personer
  • Thygesen som tar 120 personer
  • Ruffen som tar 60 personer.

I tillegg har vi arrangementer og møter i Joker bar og i restauranten Delicatessen – i tillegg til Hagerups Hage, vår panoramaterasse med utsikt over hele Vesterelven og byen.

Lokale og regionale spørsmål får bred plass hos oss. Folkemøtene er blitt en viktig arena der innbyggerne kan ta opp og drøfte spørsmål direkte med politikerne og meningsbærere i samfunnet.

Nasjonale og internasjonale spørsmål løftes frem, med en blanding av internasjonale og lokale stemmer. En rekke forfattere og foredragsholdere har gjestet huset siden åpning, blant andre John Irving, Sir Antony Beevor, Fay Weldon, Suzanne Brøgger, Nuruddin Farah, Jonathan Safran Foer, John Dickie og Amr Hamzawy.

Publikumsoppslutningen viser at vi har lykkes med å etablere oss som et kraftsenter i regionen. På seks år har vi hatt 1.400 åpne arrangement og 165.000 regisserte publikummere inne på våre arrangement.

I tillegg har vi hatt over 1100 lukkede arrangement fra små styremøter til store konferanser som strekker seg over flere dager. Alle våre egenproduserte arrangement er gratis for alle studenter med gyldig studentbevis.

Her kan du se vårt oppdaterte program.

Vår største sal rommer 320 mennesker og heter Egalia

Driften foregår i en selvstendig, ideell stiftelse der ingen kan ta utbytte. Alle inntekter går til drift og ikke minst til å lage et godt innhold og program for publikum i regionen og i Fredrikstad. Stiftelsen har tre hovedinntektskilder: Billettinntekter, utleie av rom og saler – og støtte fra private og offentlige instanser.

Vi har en omsetning på drøyt 10 millioner kroner.

Vi har i dag et levelig økonomisk fundament gjennom støtte fra blant annet Kulturdepartementet over statsbudsjettet, Fredrikstad kommune og Østfold fylkeskommune. Stiftelsen Fritt Ord, som også står bak Litteraturhuset i Oslo, er en viktig bidragsyter med 500.000 kroner i årlig støtte.

Likevel er våre private sponsorer avgjørende for å kunne gi et så godt tilbud som vi har hatt til nå. Til sammen bidrar private selskaper med over 750.000 kroner i året. En av kongstankene bak huset har helt fra start vært at det skal være finansiert som et spleiselag mellom offentlige og private:

Å ha private med på laget, sikrer sunn og effektiv økonomisk drift. Litthusfred er organisert med 4,5 årsverk som håndterer planlegging, gjennomføring av åpne og lukkede møter, drift, salg og regnskap.

Vi leverer et stort tilbud til en lav kostnad:

Hos oss er det liten administrasjon og stor aktivitet og produksjon.

Her kan du lese årsberetning for 2020.

Her kan du lese årsberetning for 2019

Her kan du lese årsberetning for 2018

Varslinger:

Litteraturhuset Fredrikstad er pålagt å ha gode varslingsrutiner som kan fange opp mulig diskriminering, trakassering eller andre kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Derfor er det utarbeidet varslingsrutiner som gjelder for ansatte og alle med oppdrag på Litteraturhuset Fredrikstad.

Les varslingsrutinene våre her.

Dette er styret i Litteraturhuset Fredrikstad

  • Truls Velgaard, styreleder
  • Merete Lie, styremedlem
  • Tina Fredriksen, styremedlem
  • Grete Ruud, styremedlem
  • Morten Fredriksen, styremedlem

Her er vi som er ansatt ved Litteraturhuset Fredrikstad:

Program- og markedsansvarlig
Salg- og utleieansvarlig
Barne- og ungdomsansvarlig
Digital produksjonsleder og driftkoordinator
Arrangementskoordinator

Disse leier og bor i Litteraturhuset Fredrikstad:

Stiftelsen Litteraturhuset Fredrikstad står for driften av litteraturhus-delen i bygget. Dette utgjør cirka halvparten av arealet i huset.

Stiftelsen er ideell og har som viktigste oppgave å sørge for å skape godt og meningsfullt innhold og å sørge for aktivitet i byggets rom og saler – aktivitet som kommer kulturlivet, huset, byen og distriktet til gode.

Litteraturhuset Fredrikstad har en særlig gunstig leieavtale med Fredriksborg for å holde utgiftene nede.