Søk arrangement
Litteraturhusene ber om krisehjelp – må permittere

Med stengte dører, står Litteraturhuset Fredrikstad overfor en svært vanskelig periode. I dag sendte de store litteraturhusene i Norge ut et felles brev til kulturdepartementet hvor de ber om tiltak mot den akutte situasjonen som har oppstått.

– Situasjonen er svært utfordrende for oss, sier daglig leder ved Litteraturhuset Fredrikstad, Roy Andersen.

– Siden en betydelig del av inntektene våre er fra billettsalg og utleie av lokaler, har inntektsstrømmen stoppet helt opp. Det gjør at likviditeten kommer under et stort press i tiden som kommer. Det meste av arrangementer de neste ukene er avlyst eller flyttet, fortsetter Andersen.

Lederne ved de fem store litteraturhusene i Norge, har nå sendt et brev til kulturdepartementet og til sentrale politikere hvor de redegjør for den alvorlige situasjonen. Litteraturhuset Fredrikstad har også informert Fredrikstad kommune om situasjonen.

«Hvis situasjonen trekker ut, risikerer vi at Norge ikke har noen litteraturhus igjen når denne epidemien er over. Det vil få dramatiske ringvirkninger for hele kulturøkonomien og for det store demokratiske ordskiftet.», heter det i oppropet.

Her kan du lese hele brevet fra litteraturhusene i Oslo, Fredrikstad, Bergen, Trondheim og Skien.

Litteraturhuset Fredrikstad har de siste dagene jobbet hardt med å kutte kostnader og begrense tapene ved å flytte utleiearrangementer til høsten. Likevel så ikke styret i stiftelsen noen annen utvei enn å sende ut permitteringsvarsler til de ansatte denne uken.

– Det er selvsagt en tung og vanskelig beslutning, men et nødvendig tiltak nå som det er full stans på huset. Vi håper ikke denne situasjonen varer lenge, sier styreleder Truls Velgaard i Litteraturhuset Fredrikstad.

Onsdag kom nyheten om regjeringens krisepakke for idrett og kultur. Dette vil kunne hjelpe til med å kompensere for noe av bortfallet av inntekter.

Daglig leder Roy Andersen og de ansatte er innstilte på å komme gjennom krisen. I fjor ble det avviklet 272 åpne arrangementer på huset. Over 53.000 mennesker besøkte huset.

– Ja, fremtiden er uviss, og det vil få langvarige følger for oss – men Litteraturhuset Fredrikstad vil gjøre alt for å være på bena med et tilbud senere i år. Vi har ikke tenkt å gi opp. Vi har brukt syv år på å bygge opp et godt og variert tilbud til mennesker i Fredrikstad og i hele regionen. Det skal ikke rives ned av et virus, sier han.

Litteraturhuset Fredrikstad går nå i gang med digital produksjon av arrangementer. Allerede til helgen kan det første tilbudet være klart.

Privatpersoner som ønsker å hjelpe stiftelsen Litteraturhuset Fredrikstad kan bruke vippsnummer 552083. Bedrifter kan gi gaver til kontonummer 1503.25.63802 – eller sende mail til post@litthusfred.no hvis de ønsker faktura. Vi setter stor pris på alle bidrag!

Spørsmål kan rettes til:

Daglig leder Roy Andersen, tel: 9061 0530

Styreleder Truls Velgaard, tel: 928 40 909