Søk arrangement
Erling Havnå. Foto: Vegard Breie / TV3

Det blir sterke møter når Borg-biskop Atle Sommerfeldt inviterer gjester som har opplevd dramatiske hendelser – og som har måttet ta vanskelige moralske og etiske valg.

Levd Liv heter den nye serien på Litteraturhuset Fredrikstad, der Sommerfeldt møter og intervjuer gjester med svært ulik bakgrunn. Første gjest 25. februar blir NOKAS-raner Erling Havnå, som gikk under tilnavnet «Sleggemannen». I april – 20 år etter drapene i Baneheia, kommer Ada Sofie Austegard, moren til Stine Sofie, som ble voldtatt og drept i 1990.

Atle Sommerfeldt

Atle Sommerfeldt

– I «Levd liv» inviterer vi gjester med veldig ulik livserfaring. Vi har alle noe på lære av og bli inspirert av når vi lytter til og blir tvunget til å tenke gjennom andre menneskers erfaringer, spesielt de som opplevd dramatiske ting, sier biskop Atle Sommerfeldt.

Stor kontrast

Han ser at kontrasten er stor mellom de to første gjestene:

Ada Sofie Austegard

Ada Sofie Austegard

– Ada Sofie Austegard og Erling Havnå har levd veldig forskjellige liv. Likevel tror jeg de begge har fortellinger vi kan bli berørt av. Jeg tror de begge kan by på gode refleksjoner omkring viktige spørsmål i livet, som vi jo alle har, på enn ulike måte, sier biskopen.

Levd liv er en programserie som blir til i samarbeid mellom Litteraturhuset Fredrikstad og Borg bispedømme.

– Vi ønsket oss en serie der vi setter søkelyset på verdi, etikk og moral. Vi er veldig glad for at Atle Sommerfeldt har funnet tid til å lese disse samtalene. Vi tror dette blir et fint tilskudd i vårt program sier daglig leder ved Litteraturhuset Fredrikstad, Roy F. Andersen.