Søk arrangement

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021, er det foreslått at støtten til Litteraturhuset Fredrikstad øker med 325.000 kroner. – En gledens dag, dette gir oss en mer forutsigbar drift i nok et corona-år, sier daglig leder Roy Andersen.

Det var klokka 10.00 onsdag at regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett. Det inneholdt to gode nyheter for de store litteraturhusene i Norge:

  1. Litteraturhuset Fredrikstad forelås en støtte på statsbudsjettet på 1.430.000 kroner i 2021, mot 1.105.000 kroner i 2020. Det betyr en økning på 325.000 kroner.
  2. De store litteraturhusene i Norge flyttes fra sekkeposten «Ymse, faste tiltak» til egen egen post, «kap. 320, post 75 Litteraturhus, kunstscener og kompanier m.m.».

– Dette er en stor anerkjennelse av jobben som vi og de andre litteraturhusene gjør. Det er ingen tvil om dette signaliserer en sterkere forpliktelse fra staten. Det har jo hersket stor usikkerhet i flere år nå, siden det var foreslått å flytte denne støtten over til fylkeskommunalt nivå. Det blir det ikke noe av, og nå ser vi at regjeringen følger opp, flytter støtten over på en fast post – og øker den merkbart, sier Roy Andersen.

2020 har vært unntakstilstand i kulturbransjen med koronautbrudd, stengte scener og strenge restriksjoner. Takket være gode støtteordninger klarer Litteraturhuset Fredrikstad seg gjennom året. Men hva 2021 vil bringe, er selvsagt usikkert.

– Vi aner jo ikke hvordan det blir neste år, men vi legger til grunn at stort sett hele 2021 vil bli preget av koronarestriksjoner som gjør at vi må kjøre med kraftig redusert publikumskapasitet. Samtidig vet vi ikke hva som kommer av kompensasjonsordninger, så en økning i statsstøtten gir oss i alle fall en viss trygghet for driften i 2021, sier Litteraturhuset Fredrikstads daglig leder.

Dagens 1-metersregel, fører til at Litteraturhuset Fredrikstad nå bare kan ta 120 publikummere i storsalen Egalia, som vanligvis har plass til 320. De to mindre salene blir knapt brukt, siden kapasiteten der blir svært liten som følge av restriksjonene.

– Det gjør at vi får inn betydelig mindre billettinntekter enn vi vanligvis ville ha fått inn. Men takket være solid støtte fra Fritt Ord og staten, samt støttebeløp fra Fredrikstad kommune, SpareBank1 Østfold og Akershus, NFFO, og Obos, klarer vi likevel å gjennomføre et høstprogram som er tilnærmet normalt, sier Andersen.