Søk arrangement
Forfatterne av boka «Brukerorientert ledelse i offentlig sektor» byr på konkrete tips i dette foredraget.