Søk arrangement
UTSATT Virginia Woolf live: Én bok – én stemme
Pris:
  • 100,-
Pris:
  • 100,-
UTSATT Virginia Woolf live: Én bok – én stemme

Virginia Woolf (1882–1941) var forfatter, litteraturkritiker, feminist og en av 1900-tallets fremste modernister. I mellomkrigstiden var hun et sentralt medlem av den såkalte Bloomsbury-kretsen, der også Sigmund Freud var medlem.

Blant Woolfs viktigste verker er Mrs. Dalloway (1925), To the Lighthouse (1927) og Orlando (1928). Woolf var en fornyer av britisk litteratur, og bøkene er preget av en dreining der menneskets indre erfaring settes i sentrum. Woolf var i den siste delen av sitt liv i stadig økende grad rammet av psykisk sykdom, og hun begikk selvmord ved begynnelsen av den andre verdenskrig.

Lars Tore Bøe (61) er forfatter, lærer og journalist. Han har fagene religionshistorie, litteraturvitenskap og filosofi fra universitetene i Bergen og Oslo og har undervist i litteraturhistorie, og studert teologi. De siste årene har han vært kulturarbeider med forskjellige oppdrag i kirkelig regi.

Denne søndagen får vi høre Lars Tore Bøe lese fra Mrs. Dalloway.

Én bok – én stemme: Høytlesing fra verdenslitteraturen er en ny serie fra Litteraturhuset Fredrikstad hvor forfatter Lars Tore Bøe leser høyt fra klassikerne og gir oss en kort innføring i forfatteren. 

Her kan du se hele programmet: 

Torsdag: 23. januar Knut Hamsuns Markens grøde

Søndag: 15. mars Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga

Torsdag: 16. april Franz Kafkas Prosessen

Søndag: 10. mai Virginia Woolfes Mrs. Dalloway

Andre kommende arrangementer

Lørdag 18. jul 2020 kl 19:00
Magnus dykker dypere inn i sitt eget liv, til inspirasjon og latter for publikum.
Onsdag 9. sep 2020 kl 09:00
Digital markedsføring er helt sentralt i bedriftens verdiskaping.
Torsdag 10. sep 2020 kl 19:00
Publikum kan spørre de to humoristene om hva som helst!
Mandag 14. sep 2020 kl 19:00
Et foredrag om kvinner som orker for mye! NB Eksternt billettsalg.
Tirsdag 15. sep 2020 kl 19:00
Foredrag med den svenske brannmannen Lasse Gustavson. NB Eksternt billettsalg.
Fredag 9. okt 2020 kl 20:00
MONNE har siden ung alder lagd og skrevet musikk om tanker, drømmer og forhåpninger til livet.
Load More