Religiøs vekkelse og folkeopprør

I dag er Hans Nielsen Hauge og haugianerne fromme helter. I 1804 var de farlige ekstremister. De var en trussel mot makten og vekket et folkeopprør, som skulle bli avgjørende for Norges historie.

OBS: Start kl 1800

I årene før 1800 oppsto et underlig fenomen i Norge: Kvinner og menn fra allmuen – bønder og arbeidere, håndverkere og tjenestefolk – begynte å gå rundt i landet for å forkynne, spre bøker, forsamle mennesker. Over alt de kom vant de nye tilhengere, flere predikanter. Noe liknende hadde staten aldri før vært vitne til.

Ifølge Gundersen avdekker nemlig haugianerne en strukturell svakhet ved kongens og kirkens makt i eneveldstiden. Med et vell av eksempler viser han at den lutherske pietismen førte til at prester fikk en ny rolle og folk av allmuen hadde ekstatiske opplevelser, åpenbaringer og en inderlig tro som førte til at de brøt loven og kunne utgjøre en trussel mot makten. Haugianismen er derfor del av en kraftfull undergrunnsbevegelse som strømmer gjennom 1700-tallet, hevder Gundersen. (Fra Dagbladets anmeldelse, som gir boken terningkast 6!)

Hva slags bevegelse var dette? Hvordan kunne den spre seg så fort? Og hva skulle myndighetene gjøre for å stanse den «åndelige epidemien» som raste?

I dag kalles denne bevegelsen for haugianismen. Haugianerne. Enevelde og undergrunn tar oss med tilbake til samtida vekkelsen tilhørte. Hva slags virkelighet sprang haugianismen ut av? Hva var staten og embetsmennene så redde for? Og hvor har denne redselen blitt av siden?

Gundersen hovedtema er å vise hvordan det oppsto en lekmannskristen opprørsbevegelse nedenfra i det dansk-norske samfunnet, og da er forsamlingen som sitter og lytter like interessante som hovedpersonen selv. (Fra anmeldelse i nrk)

Resultatet er en radikalt ny fortolkning av et av de viktigste fenomenene i moderne norsk historie. Men også et helt annerledes bilde av det norske samfunnet før 1814 – en storslått reise inn i en ukjent og fremmed verden: en verden preget av uro og undertrykkelse, mangfold og oppbrudd, makt og motstand. Hvordan kunne forandring skje i et samfunn som dette? Hvordan er det nye mulig?

Også i Fredrikstad og omegn var Haugianerne særlig viktige. Samtalen gir innblikk i den betydningen bevegelsen hadde lokalt.

Trygve Riiser Gundersens bok Haugianerne. Enevelde og undergrunn» er medrivende og nyskapende historieskriving om et avgjørende kapittel i den norske fortida.

Vi ser frem til en spennende samtale ledet av Bernhard Ellefsen.

Du møter:

Trygve Riiser Gundersen (f. 1970) er forlagsredaktør, forfatter og kritiker. Riiser Gundersen har arbeidet med haugianerne og 1700-tallets kulturhistorie i en årrekke, og har utgitt arbeider bl.a. om bok og lesehistorie i Norge, norsk pressehistorie og framveksten av norsk offentlighet før 1814. (Portrettfoto: Siv Dolmen)

Bernhard Ellefsen er en norsk litteraturkritiker i Morgenbladet. Ellefsen kommer fra Fredrikstad, studerte ved Universitetet i Bergen og skrev en masteroppgave om Philip Roth i 2008. Fra samme år har han skrevet bokanmeldelser i Morgenbladet. Han har også skrevet artikler for Vinduet, Vagant og Prosopopeia.

Vekkelsen som forandret Norge

Bokprek

Tid: torsdag 15. september 2022

Klokken: 18.00 - 19.00

Pris: 120 (pluss kr 10 i bill.avg.) ,-

Arrangør: Litteraturhuset Fredrikstad

Billetter

Kommende arrangementer

Her finner du en oversikt over alle våre kommende arrangementer de neste månedene. Vi huser både egne og andres arrangementer.

Bli medlem i Litteraturhuset Fredrikstad

Støtt Litteraturhuset Fredrikstad, få rabatter på billetter - og bli en del av oss!

Les mer her

Meld deg på vårt

Nyhetsbrev