Valg 2019 – Skeiv politikk
  • Tid:
    mandag 27. mai 2019
  • Klokken:
    18:00- 20:00
Gratis inngang
Eksternt

2019 er året der fylkespolitikerne og kommunepolitikerne skal velges, og vi ønsker selvfølgelig å holde deg oppdatert på hvilke partier som jobber for skeives rettigheter og hvilke partier som tar stilling til skeiv tematikk i sitt arbeid.

27.05.2019, klokken 18.00 inviterer vi derfor til paneldebatt med representerte partier på Østfold sitt fylkesting, der finner du: Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig folkeparti og Miljøpartiet De Grønne.
(Vi oppfordrer partier som ikke er på fylkestinget til å stille opp i salen, for å observere!)

Hvordan er det å være skeiv i Østfold?
Hva kan vi gjøre det bedre å være skeiv i Østfold?
Hva kan du som politiker gjøre for skeive, og skeives rettigheter?
Hvilken politikk foreligger hos de forskjellige partiene pr. idag?

Dette er noen av spørsmålene vi har bedt de forberede seg på under årets debatt, men vi ønsker også at DU skal sende oss dine spørsmål og problemstillinger – noen av de vil bli benyttet under årets debatt og noen vil brukes til politisk påvirkning i fremtiden. Send dine forslag og ønsker til ostfold@skeivungdom.no eller til Skeiv Ungdom Østfold på facebook.

For praktiske og politiske spørsmål knyttet til arrangementet kan du kontakte Kristoffer L Mathisen (leder i Skeiv Ungdom Østfold, og styremedlem i FRI Østfold) på telefon 41143143 eller epost: ostfold@skeivungdom.no.

Arrangør: FRI Østfold og Skeiv Ungdom Østfold