Tyrkia og brudd på menneskerettigheter
  • Tid:
    lørdag 21. sep 2019
  • Klokken:
    12:30- 17:30
  • Arrangør:
    • Amnesty International Gruppe 35 Fredrikstad
Gratis inngang
Eksternt

Hovedtemaet er arrestasjoner og fengslinger av annerledes tenkende. Eksempelvis sitter flere hundre kvinner fengslet sammen med sine små barn. Temaet blir belyst ved en utstilling av karikaturtegninger laget av tyrkere, bosatt i Norge. Folk fra Tyrkia vil være til stede og dele sine opplevelser med publikum, samt bidra med kulturelle innslag.

Idil Eser, tidligere generalsekretær i Amnesty, holder foredrag ca klokken 15.10.
Idil ble arrestert i forbindelse med avholdelse av et menneskerettsseminar, holdt av Amnesty, Tyrkia i 2018 og satt i fengsel i 4 måneder. Hun oppholder seg nå i Oslo.

Forskjellige kulturelle aktiviteter vil prege arrangementet utover dagen.
Det vil bli fremført musikk på det tyrkiske blåseinstrumentet Ney og kalligrafi og blomstermaling i vann vil bli demonstrert.

Sideløpende med dette arrangementet avholder Human-Etisk Forbund to forelesninger i salen Egalia i samme etasje på Litteraturhuset.

Klikk her for program

Arrangør: Amnestygruppen i Fredrikstad i samarbeid med Human-Etisk Forbund.
Gratis inngang.