Du er invitert TIL EN VIKTIG TEMAKVELD: Tverrfaglig samhandling har en viktig rolle i kvalifiseringsarbeidet for flyktningers/innvandreres deltagelse i ordinært arbeid. Hva kan påvirke tverrfaglig samhandling i kvalifiseringsarbeidet med flyktninger/innvandrere?

Velkommen 22. november 2023 på Litteraturhuset i Fredrikstad. Tiden er fra klokka 18:00 til 20:30

Arbeider vi sammen, da er det arbeid til alle

Frivillig organisasjonen Kurdish Womens Rights vil med glede invitere deg til en temakveld som handler om de aktuelle faktorene som begrenser muligheten for nødvendig tverrfaglig samhandling når det gjelder kvalifisering av flyktninger/innvandrere opp mot arbeid eller utdanning.

Presentasjoner på denne temakvelden er en fersk undersøkelse fra en masteroppgaver i feltet, og organisasjons egne erfaringer gjennom sitt arbeid med hjemmeværende og arbeidsledige kvinner med innvandrerbakgrunn i Øst-Viken området.

Påmelding kan gjøres ved å sende E-post til rasul_p@hotmail.com. Påmeldingsfrist er 15. november 2023

Du sikrer deg en plass ved å melde deg inn så fort som mulig

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med Pari Rasul ved mobil nr. 93829320

 

Agenda for kvelden:

Klokka 18:00 til 18:15 Velkommen ved Fereshteh Golparvar (leder av organisasjonen Kurdish Womens Rights)

Klokka 18:30 til 19:15 Presentasjon av undersøkelsen av Pari Rasul (Gjennomført undersøkelsen og styremedlem i organisasjonen)

Klokka 19:15 til 19:30 pause

Klokka 19:30 til 20:00 presentasjon av egne erfaringer gjennom det frivilligarbeidet med arbeidsledige innvandrerkvinner ved Pari og Fereshteh.

Klokka 20:00 til 20:30 Spørsmål i plenum

Temakveld

Tverrfaglig samhandling

Tid: onsdag 22. november 2023

Klokken: 18.00 - 20.30

Pris: gratis

Arrangør: Kurdish Womens Rights

Kommende arrangementer

Her finner du en oversikt over alle våre kommende arrangementer de neste månedene. Vi huser både egne og andres arrangementer.

Bli medlem i Litteraturhuset Fredrikstad

Støtt Litteraturhuset Fredrikstad, få rabatter på billetter - og bli en del av oss!

Les mer her

Meld deg på vårt

Nyhetsbrev