Søk arrangement
«Statsfeminisme» i 2020?
 • Tid:
  tirsdag 15. sep 2020
 • Klokken:
  09:30- 11:30
 • Arrangør:
  • Forskergruppen AreaS
Gratis inngang
Eksternt
 • Tid:
  tirsdag 15. sep 2020
 • Klokken:
  09:30- 11:30
 • Arrangør:
  • Forskergruppen AreaS
Gratis inngang
Eksternt
«Statsfeminisme» i 2020?

Tirsdag 15. september får vi besøk av professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo, Cathrine Holst, som holder gjesteforedraget «Likestillingspolitikk i et nordisk og europeisk perspektiv» på Litteraturhuset i Fredrikstad. Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte. Det gjøres også opptak av foredraget.

DU KAN HENTE UT FRIBILLETT TIL DETTE SEMINARET.

Foredraget er basert på Holst sitt kapittel «Ekspertifisering og europeisering i norske likestillingsutredninger» i boka Europeisering av nordisk likestillingspolitikk (Gyldendal Akademisk) som kom ut i 2019. I boka drøfter redaktørene Cathrine Holst, Hege Skjeie og Mari Teigen –tre av Norges fremste forskere på likestillingspolitikk– hvordan det står til med nordisk likestillingspolitikk i spennet mellom nasjonale utredninger, europeiske direktiver og internasjonale avtaler der målet er å skape større kjønnsbalanse mellom menn og kvinner i bl.a. arbeidsliv, familieliv og i lovverk.

I sitt gjesteforedrag tar Holst for seg spesielt likestillingspolitikk sett gjennom fire norske offentlige utredninger, kjent som «NOU’er»: (i) Offentlige overføringer til barnefamilier (NOU 1996:13); (ii) Arbeidsvurdering som virkemiddel for likelønn (NOU 1997:10); (iii) Kjønn og lønn (NOU 2008:6) – også kjent som rapporten til Likelønnskommisjonen med daværende Stortingsrepresentant for Østfold Anne Enger som leder; og (iv) Offentlig støtte til barnefamiliene (NOU 2017:6). Hvordan avspeiler disse NOU’ene målsettinger og problemstillinger rundt likestillingspolitikk i Norge spesielt og Europa generelt?

Før gjesteforedraget gir Rania Maktabi et kort innblikk i hva som legges i det «norsk-snekrede» begrepet «statsfeminisme», først utviklet av statsviteren Helga Hernes på 1980-tallet, og  hvorfor begrepet er blitt brukt av forskere i Midtøsten.

Program

Kl. 09.30 – 09.40: «Hva er ‘statsfeminisme’? Et sideblikk til Midtøsten» ved Rania Maktabi.
Kl. 09.40 – 10.30: «Likestillingspolitikk i et nordisk og europeisk perspektiv» ved Cathrine Holst.
kl. 10.30 – 10.45: pause
kl. 10.45 – 11.30: Panelsamtale Cathrine Holst, Elin Strand Larsen og Rania Maktabi: «Hva er likestillingspolitikk i 2020?»

Cathrine Holst er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo og seniorforsker ved ARENA Senter for europaforskning. Hun har blant annet også skrevet boken Hva er feminisme? (Universitetsforlaget, 2017) og «Likestillingspolitikk, eksperter og folk flest» i Rett og politikk: Nye perspektiver på demokratiets forutsetninger utforming og grenser redigert av Bernt, Stjernø og Holst (Pax, 2015).

 

 

Elin Strand Larsen er førsteamanuensis i medier og journalistikk ved Høgskolen i Østfold og nestleder for forskergruppen AreaS. I doktorgradsavhandlingen Når kvinner må si unnskyld… Medierte skandaler, kvinnelige politikere og retoriske forsvarsstrategier (Strand Hornnes 2014), tar hun for seg åtte kvinnelige politikere og LO-ledere –  deres retoriske forsvar knyttet til et utvalg politiske skandaler i Norge, Sverige og Danmark. Hun er også medredaktør for antologien Discussing Borders, Escaping Traps: Transdisciplinary and Transspatial Approaches (Orban & Strand Larsen 2019) utgitt av Waxmann.

 

Rania Maktabi er førsteamanuensis i statsvitenskap ved HiØ. Hun har redigert Middle East Patriarchy in Transition med Brynjar Lia, Die Welt des Islams (2017) og Brennpunkt Midtøsten (Universitetsforlaget, 2018) med Nils A. Butenschøn. Hun forsker spesielt på arabiske kvinners rettsstilling og har bl.a. publisert «Gender, family law and Citizenship in Syria» (Citizenship Studies, 2010), «Enfranchised Minors: Women as People in the Middle East» (Laws, 2017), og «Female Citizenship under Authoritarian Rule» (Bustan, 2019).  I 2021 utkommer «Women and Citizenship» i Handbook on Middle East Women (Routledge) og «Patriarchal Nationality Laws» i Handbook of Citizenship in the Middle East (Routledge).

Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte. Det er ledd i statsvitenskapsemnet Politisk teori og offentlig politikk og administrasjon og AreaS-seminarserien Kvinner, makt og politikk i forbindelse med Forskningsdagene. Det gjøres opptak av foredraget og panelsamtalen, men ikke av publikum i salen.

Arrangør: Forskningsgruppen AreaS ved Høgskolen i Østfold (HiØ) og Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag (ØSS) ved HiØ.

Arrangementer er en del av de nasjonale Forskningsdagene.

Andre kommende arrangementer

Mandag 18. okt 2021 kl 19.00
Boklansering og konsert: Romanen Ild lanseres med intervju med forfatter Audun Lillestølen og musikalsk innslag med Norges morsomste live-band, De Unevnelige.
Tirsdag 19. okt 2021 kl 19.00
Bli med inn i en for mange ukjent verden, møt både bokens hovedperson og forfatteren.
Tirsdag 19. okt 2021 kl 19:00
Supervulkaner har eksplodert. Himalaya-høye fjell har ruvet. Norge har vært dekket av tykk is. I dette foredraget vil geolog Reidar Müller fortelle om den lange historien til landet vårt.
Tirsdag 19. okt 2021 kl 18:00
Hilde Hagerup hadde et nært forhold til faren sin. Nå har hun skrevet sitt eget portrett av ham.
Onsdag 20. okt 2021 kl 19.00
(OBS Ny dato) Møt oversetter Gunvald Ims og journalist og forfatter Nilas Johnsen til en kveld om Tyrkia.
Torsdag 21. okt 2021 kl 16:00
En unik mulighet for deg mellom 15 og 19 å bli med på Hip Hop kurs med Maria Lotus!
Load More