Søk arrangement
Snakk trygt – Fredrikstad Pride 2019
  • Tid:
    onsdag 21. aug 2019
  • Klokken:
    19:30- 21:30
  • Arrangør:
    • Fredrikstad Pride
Gratis inngang
Eksternt

Rosa kompetanse har undervist ulike sektorer om kjønns- og seksualitetsmanfold siden 2006. Denne dagen vil de gjennom motiverende eksempler, bevisstgjøring og relevante eksempler fra arbeidshverdagen holde kurs om kjønn, mangfold, inkluderende språk, seksualitet, identitet og normer innenfor helse-, skole-, og barnehagesektoren.

Målet er at alle skal kunne snakket trygt om denne tematikken og slik kunne bidra til bedre menneskemøter i sin arbeidshverdag. Kursholder har selv utdanningsbakgrunn fra feltet de underviser om.

Under Fredrikstad pride blir det to parallelle sesjoner, ett til deg som jobber i helsevesenet og ett for deg som jobber innen skole eller barnehage.

For deg som er tilknyttet helse og sosialsektoren, meld deg på her:
https://forms.gle/AU6LEbyddLb66esUA

For deg som har tilknytning til skole eller barnehage meld deg på
her: https://forms.gle/zS45skFukJDMBTDfA

Vi gleder oss til å løfte disse temaene sammen med dere