Søk arrangement
Illustrasjonen viser modellbilde av Hauge gang- og sykkelbru med Østfoldhallen i bakgrunnen. 3D-illustrasjon: Multiconsult.
Reguleringsplan fv. 109 Råbekken-Rolvsøysund
  • Tid:
    torsdag 7. mar 2019
  • Klokken:
    14:00- 20:00
  • Arrangør:
    • Statens vegvesen
Gratis inngang
Eksternt

Statens vegvesen inviterer til åpent møte om reguleringsplan for fv. 109 Råbekken-Rolvsøysund i Fredrikstad. Planforslaget ligger nå ute til offentlig ettersyn.

Statens vegvesen inviterer alle interesserte til åpent informasjonsmøte om reguleringsplanforslag for fylkesvei 109 mellom Råbekken og Rolvsøysund 7. mars.

Reguleringsplanen for strekningen ligger nå ute til offentlig ettersyn.

For at flest mulig skal ha mulighet til å delta holdes samme presentasjon på tre ulike tidspunkter, kl. 14.00, 16.00 og 18.00. Planleggere og grunnerververe fra Statens vegvesen er tilgjengelig etter hver orientering for å svare på dine spørsmål.

Les mer og last ned plandokumenter på nettsiden til Statens vegvesen:www.vegvesen.no/Fylkesveg/fv109ostfold/Nyhetsarkiv/reguleringsplan-for-fv.109-rabekken-rolvsoysund-ute-til-offentlig-ettersyn

Bildetekst: Illustrasjonen viser modellbilde av Hauge gang- og sykkelbru med Østfoldhallen i bakgrunnen. 3D-illustrasjon: Multiconsult.