Raseteoriene: Vår mørke historie

De fleste forskerne er enig: Det gir ingen mening å snakke om «menneskeraser». Likevel lever forestillingen videre – inne i hodene til mange.

Begrepet «menneskeraser» har vært sentrale samfunnsmessig premissleverandører gjennom flere hundre år. De har vært brukt til å forsvare kolonialisme, slaveri og folkemord – men også gitt utallige små og store utslag i måten samfunn er organisert på – fra skolevesen til eiendomsforvaltning og medisin.

I den nye boken Rase viser historikeren Jon Røyne Kyllingstad hvordan forskjellige vitenskapsdisipliner har vært brukt – og latt seg bruke – til å forsvare og forklare et biologisk hierarki der mennesker av forskjellig herkomst har ulik verdi.

Denne dagen kommer Kyllingstad til oss for å ta oss med gjennom raseforestillingens historie. Underveis i samtalen kommer også Ervin Kohn på scenen. Så godt som hele hans slekt ble utryddet i Holocaust.

«Raseforestillinger har vært vevd sammen med fordommer, ideologier, politikkutforming, handlinger og maktbruk både globalt og lokalt. Tenkemåter, ideologier, kunnskaper og ideer, inkludert raseideer, beveger seg over landegrenser.» Også i norsk vitenskapshistorie finnes det tunge innslag av rasetenkning, en ofte oversett del av vår akademiske arv som her trekkes frem i lyset.

Med imponerende faglig bredde vil Kyllingstad ta oss gjennom et mangefasettert historisk landskap, og vil vise hvordan rasetenkningen har preget både vitenskapene og samfunnet i langt større grad enn vi til nå har anerkjent.

Også samene ble utsatt for undersøkelser som skulle vise at de kanskje var mindre intelligente.

Disse kommer:

Jon Røyne Kyllingstad er historiker og arbeider som førsteamanuensis ved avdeling for Museum for universitets- og vitenskapshistorie ved Universitetet i Oslo. Han har jobbet med vitenskapshistorie og akademiske institusjoners historie i perioden ca 1870 – 2000.

Ervin Kohn er tidligere nestleder i Antirasistisk senter og forstander i Det mosaiske trossamfunn i Oslo. Hans far var den eneste av 13 søsken som overlevde Holocaust.

Samtalen ledes av Christine Haugsten Ellefsen. Hun er født og oppvokst i Fredrikstad, utdannet historiker og har bred erfaring i kulturformidling og kommunikasjon. Hun er også nestleder i litteraturfestivalen Ord i Grenseland. Christine jobber som formidlings-rådgiver i Helfo,

Dette arrangementet er en del av:

Dokumentarfestivalen Kontrast, 18.-23. april 2023

Se hele programmet her, kjøp festivalpass og få med deg alt som skjer.

Raseteoriene: Vår mørke historie

Dokumentarfestivalen Kontrast

Tid: lørdag 22. april 2023

Klokken: 16.00 - 17.15

Pris: 130 ,-

Arrangør: Litteraturhuset Fredrikstad

Billetter

Dette arrangementet er en del av dokumentarfestivalen Kontrast 2023. Du kan kjøpe festivalpass til alle arrangementene hele uka her.

KJØP FESTIVALPASS

Kommende arrangementer

Her finner du en oversikt over alle våre kommende arrangementer de neste månedene. Vi huser både egne og andres arrangementer.

Bli medlem i Litteraturhuset Fredrikstad

Støtt Litteraturhuset Fredrikstad, få rabatter på billetter - og bli en del av oss!

Les mer her

Meld deg på vårt

Nyhetsbrev