Søk arrangement
Litteraturhuset Fredrikstad
Politikere & næringspolitikk; hvordan vil de utvikle Fredrikstad?
  • Tid:
    onsdag 4. sep 2019
  • Klokken:
    08:00- 09:45
  • Arrangør:
    • Fredrikstad Næringsforening
Gratis inngang
Eksternt

Det er valgkamp, og vi utfordrer politikerne på hvordan vi sammen skal skape flere arbeidsplasser. For samtidig som lokale bedrifter leverer i verdensklasse og nye initiativ popper opp, er vi nødt til å sette det på spissen:

Fra år 2000 til 2018 har det blitt 368 færre arbeidsplasser i Fredrikstad. Den negative næringsattraktiviteten til Fredrikstad skyldes i hovedsak utflytting av bedrifter til nabokommuner, i henhold til Telemarksforskning. En fersk rapport bestilt av Østfold fylkeskommune og Fredrikstad Næringsforening viser at de bedriftene som flytter har vokst mye etter flytting. Er det ikke rom for å vokse i Fredrikstad?

Kom med spørsmål!

Hva skal til for at din bedrift vokser? Hva hindrer vekst? Hva mener du politikerne kan bidra med? Spør! Send gjerne spørsmål på forhånd til post@fredrikstad-nf.no så stilles spørsmålene i plenum av vår møteleder, eller still spørsmålet selv fra salen.
Politikerne er også tilgjengelige i etterkant av møtet.

På scenen blir ordførerkandidatene fra de tre største partiene utfordret, møt Jon-Ivar Nygård (AP), Truls Velgaard (H) og Bjørnar Laabak (FrP), samt de de to nye gruppelederne Elin Tvete (SP) og Erik Skauen (MdG). Flere politiske partier vil også få mulighet til å stille for å besvare spørsmål.

Velkommen til åpent morgenmøte!

Fredrikstad Næringsforening tar opp samfunnsaktuelle tema første onsdag i måneden, 6-7 ganger i året, kl. 08.00-09.45. Her møtes bedriftsledere, nøkkelpersoner i bedrifter, politikere, byråkrater og de som er generelt opptatt av by- og næringsutvikling. Morgentreffene innledes av 1-3 foredragsholdere og avsluttes gjerne med debatt. Temaene settes fortløpende, rundt en måned i forkant av møtet.

Onsdag 4. september
Tid: 08:00 – 09:45