Åpent møte ved Fredrikstad Demensforening

Hva er personsentrert omsorg? Og hvordan kan personsentrert omsorg gjennomføres?

Personsentrert omsorg har positiv effekt på pasienters erfaring av kvaliteten på helsetjenestetilbudet, deres tilfredshet og opplevelse av livskvalitet. Allikevel kan samhandling i helsetjenesten basert på personsentrerte prinsipper, være utfordrende å få til. Rutiner går foran den enkelte pasient og pårørendes behov.

Fredrikstad Demensforening ønsker velkommen til åpent møte på Litteraturhuset mandag 19. september kl. 18-20. Dagens foredragsholder er Vigdis Abrahamsen Grøndahl. Hun er professor, avdeling for helse og velferd ved Høyskolen Østfold. Hun er allsidig innen faget og har blant annet hatt fokus på temaet Personsentrert omsorg, som er temaet vi skal få høre mer om i dag.

Personsentrert omsorg

Helse

Tid: mandag 19. september 2022

Klokken: 18.00 - 20.00

Pris: gratis

Arrangør: Fredrikstad Demensforening

Kommende arrangementer

Her finner du en oversikt over alle våre kommende arrangementer de neste månedene. Vi huser både egne og andres arrangementer.

Bli medlem i Litteraturhuset Fredrikstad

Støtt Litteraturhuset Fredrikstad, få rabatter på billetter - og bli en del av oss!

Les mer her

Meld deg på vårt

Nyhetsbrev