Søk arrangement
Norge, et samfunn i kulturelt kaos?
 • Tid:
  onsdag 27. mar 2019
 • Klokken:
  19:00- 20:00
 • Sal
  Thygesen
 • Arrangør:
  • Høgskolen i Østfold
Pris:
 • 110,-
Eksternt

Arne Martin Klausen (1927-2018) var en fremtredende bidragsyter i norsk offentlig tverrfaglig tenkning, gjennom vitenskapelig arbeid, kronikker og debattinnlegg. Professor i sosialantropologi Thomas Hylland Eriksen og førsteamanuensis i pedagogikk Fred Carlo Andersen viser hvordan Klausens perspektiver fortsatt er gjeldene i dag, og stiller spørsmålet: Er den norske kulturen truet av globalisering og akselererte endringer?

Arne Martin Klausen (1927-2018) var en tidlig kritiker av norsk bistandspolitikk, en nøkkelperson i arbeidet med å utvikle et studieprogram i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo. Hans interesse for skolepolitiske spørsmål gjorde seg gjeldende i arbeidet med opprettelsen av en egen samfunnsfaglig linje i gymnaset og som foreleser ved skoler og universiteter og høgskoler. I den offentlige debatt er det særlig ulike sider ved kulturbegrepet Klausen var opptatt av. Som ved flere tidligere anledninger, lå han i forkant av kommende trender og tendenser.

Thomas Hylland Eriksen og Fred Carlo Andersen viser hvordan Klausens perspektiver har særdeles høy relevans i dagens samfunn gjennom følgende spørsmål:

– Er den norske kulturen truet av globalisering og akselererte endringer?

– Er det flerkulturelle samfunnet «galskap og et eksperiment»?

– Hvordan skal et «nytt» Norge tilpasse seg et «gammelt» Norge, og omvendt?