Når Gud snur

Hva gjør vi med de vanskelige fortellingene i Det gamle testamente? Velkommen til et foredrag ved førsteamanuensis i Det gamle testamente ved MF vitenskapelig høyskole  Ingunn Aadland.

 Fortellingene i Det gamle testamente kan oppleves fremmed for dagens lesere. For tekstene går ikke utenom det såkalt «vanskelige». Bibelen forteller om Gud som angrer på skapelsen av mennesket, og om Abraham som blir bedt om å ofre sin sønn Isak. Men samtidig som bibeltekster både kan romme en undring over Guds karakter og problematisere Guds rettferdighet, så finnes en grunntone av total overgivelse og tillit til Gud.

Er det så tekstene selv eller vår lesning som er mest utfordrende?

Ingunn Aadland er førsteamanuensis i Det gamle testamente, bibel og hermeneutikk ved MF vitenskapelig høyskole.

Foredraget er det andre i serien Bibelen i vår tid. Dette er en serie bibelforedrag i samarbeid med kirkene i Fredrikstad.

Spørsmålet vi stiller er: Har Bibelens gamle fortellinger gått ut på dato eller hvordan kan de utfordre oss i dag?

Bibelen er en samling litterære tekster fra gammel tid, men med stor innflytelse på religion, språk, kultur, politikk og samfunn helt fram til vår tid. Denne innflytelsen har vært både positiv og negativ. Bibeltekster har vært brukt og misbrukt til å undertrykke og kontrollere både enkeltmennesker og grupper. Samtidig har tekstene vært frigjørende. Denne dobbeltheten preger fremdeles menneskers holdninger til og syn på Bibelen i dag.

Når Gud snur

Bibelen i vår tid

Tid: onsdag 09. oktober 2024

Klokken: 19.00 - 20.00

Pris: 160 ,-

Arrangør: Litteraturhuset Fredrikstad og kirkene i Fredrikstad

Billetter

Kommende arrangementer

Her finner du en oversikt over alle våre kommende arrangementer de neste månedene. Vi huser både egne og andres arrangementer.

Bli medlem i Litteraturhuset Fredrikstad

Støtt Litteraturhuset Fredrikstad, få rabatter på billetter - og bli en del av oss!

Les mer her

Meld deg på vårt

Nyhetsbrev