Panelsamtale: «Bibelen og vår tid – en uoverstigelig kløft?» 

Hvordan skal vi i dag lese, tolke og leve etter bibeltekstene?

Pastor i Frikirken, Per Eriksen, utfordrer to av sokneprestene i Fredrikstad, Hege Elisabeth Fagermoen og Endre Fyllingsnes, i en panelsamtale til å drøfte hva kirken sier om aktuelle spørsmål i møte med dagens moralske, sosiale og politiske utfordringer. Anledning til spørsmål fra salen.

Per Eriksen er teolog og pastor i Fredrikstad Frikirke. Han er også kjent som forfatter og vinner av Fagpressens journalistpris.

Hege Elisabeth Fagermoen er sokneprest i Glemmen og Gamle Glemmen menigheter. Hun var tidligere prost i Søndre Follo prosti (2012-2021), og har vært sentral i utviklingen av nye gudstjenesteordninger og liturgier for Den norske kirke, blant annet vigselsliturgien for likekjønnede -Vigsel 2017- som leder av Kirkerådets Nemnd for gudstjenesteliv (2014-2018). Hun har også hatt flere styrelederverv, blant annet for Menneskeverd og Håpets katedral.

Endre Fyllingsnes er sokneprest i Domkirken menighet. Han er tidligere kirkefagsjef i Borg bispedømme (2011- 2021), og leder for kommisjonen som har utredet Den norske kirkes relasjon til jøder og jødedom (2021-2024)».

Foredraget er det tredje i serien Bibelen i vår tid. Dette er en serie bibelforedrag i samarbeid med kirkene i Fredrikstad.

Spørsmålet vi stiller er: Har Bibelens gamle fortellinger gått ut på dato eller hvordan kan de utfordre oss i dag?

Bibelen er en samling litterære tekster fra gammel tid, men med stor innflytelse på religion, språk, kultur, politikk og samfunn helt fram til vår tid. Denne innflytelsen har vært både positiv og negativ. Bibeltekster har vært brukt og misbrukt til å undertrykke og kontrollere både enkeltmennesker og grupper. Samtidig har tekstene vært frigjørende. Denne dobbeltheten preger fremdeles menneskers holdninger til og syn på Bibelen i dag.

Bibelen og vår tid – en uoverstigelig kløft?

Bibelen i vår tid

Tid: onsdag 20. november 2024

Klokken: 19.00 - 20.00

Pris: 160 ,-

Arrangør: Litteraturhuset Fredrikstad og kirkene i Fredrikstad

Billetter

Kommende arrangementer

Her finner du en oversikt over alle våre kommende arrangementer de neste månedene. Vi huser både egne og andres arrangementer.

Bli medlem i Litteraturhuset Fredrikstad

Støtt Litteraturhuset Fredrikstad, få rabatter på billetter - og bli en del av oss!

Les mer her

Meld deg på vårt

Nyhetsbrev