Næringstransporten må frem – med påfølgende workshop for de som ønsker

Det er politisk enighet om at samferdselspolitikken i byområdene er knyttet til at veksten i persontrafikk skal løses ved økt bruk av kollektiv, sykkel og gange. 

Men, våre erfaringer er at næringstransporten ikke blir godt nok hensyntatt under planlegging. Og næringstransporten må være effektiv for å holde samfunnskostnader nede, både for det offentlige, for privatpersoner og næringslivet.

Transportsystemet og tilgangen til fornybar energi i Nedre Glomma må utbedres slik at sårbarheten reduseres og tilgjengeligheten gir rom for vekst for næringslivet, står det i næringsforeningens strategiske plan.

Dét betyr blant annet at vi skal etablere en omforent strategi lokalt og regionalt, slik at vi sammen faktisk jobber for dette i praksis.

Vi trenger å revitalisere innsatsen for å styrke transportsystemet slik at næringstransporten blir tatt mer hensyn til, så etter morgenmøtet ønsker vi velkommen til en workshop om hvordan vi skal få dette til. Vi trenger gode eksempler og vi trenger å vite hvilke flaskehalser og løsninger vi skal vektlegge og fremme.

Agenda for morgenmøtet:

Behovet for ny samarbeidsmodell v/ordfører Siri Martinsen
Norge er politisk styrt og da må vi politikere jobbe sammen uavhengig av parti.

Forberedelser er 90 % av suksessen. Men hvordan holde trykket oppe i 10 år? v/Kjell Arne Græsdal, daglig leder i Fredrikstad Næringsforening
Skal næringsforeningen arbeide med samferdsel, er vi avhengig av å lykkes mer enn vi har gjort. Og vi trenger mer støtte i vår pådriverrolle, fra bedriftene, fra byråkrater og politikere.

Oversikt over transportsituasjonen i Nedre GlommaSett av tiden i din kalender, velkommen til morgenmøte!

Tid: Onsdag 8. februar, kl. 08.00 – 09.45. Workshop fra kl. 10.00-11.00.
Sted: Litteraturhuset, Storgaten 11, Fredrikstad
Pris: Gratis møte, åpent for alle, ingen påmelding nødvendig. Servering av kaffe og te.
Arrangør: Fredrikstad Næringsforening

Fredrikstad Næringsforening tar jevnlig opp samfunnsaktuelle tema i møter på Litteraturhuset. Her møtes bedriftsledere, nøkkelpersoner i bedrifter og de som er generelt opptatt av by- og næringsutvikling. Morgentreffene innledes av 1-3 foredragsholdere og avsluttes gjerne med debatt. Temaene settes fortløpende, og publiseres på vår nettside.

Næringstransporten må frem

Morgenmøte med Fredrikstad Næringsforening

Tid: onsdag 08. februar 2023

Klokken: 08.00 - 09.45

Pris: gratis

Møte fra 08.00-09.45. Workshop fra kl. 10.00-11.00.

Arrangør: Fredrikstad Næringsforening

Billetter

Gratis møte, åpent for alle, ingen påmelding nødvendig.

Kommende arrangementer

Her finner du en oversikt over alle våre kommende arrangementer de neste månedene. Vi huser både egne og andres arrangementer.

Bli medlem i Litteraturhuset Fredrikstad

Støtt Litteraturhuset Fredrikstad, få rabatter på billetter - og bli en del av oss!

Les mer her

Meld deg på vårt

Nyhetsbrev