Bernt Hagtvet er statsviter og professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, senere også ved Oslo Nye Høyskole. Før det var han forskningsleder ved Chr. Michelsens Institutt fra 1983 til 1987, og forskningssjef samme sted fra 1987 til 1994. Hagtvet har særlig vært opptatt av politiske bevegelsers historie og sosiologi, samt demokrati- og menneskerettighetsstudier. Hans siste bok heter Ideologienes århudre