Leksefri skole
  • Tid:
    mandag 20. mai 2019
  • Klokken:
    19:00- 21:00
  • Arrangør:
    • Kommunalt foreldreutvalg
Gratis inngang
Eksternt

«Lekser kan virke direkte negativt for elevenes læring» skrev førsteamanuensis Kjersti Lien Holte på debattsiden i Fredrikstad Blad 17 februar 2018. Lite har skjedd siden da.

Det finnes mange meninger om leksefrie skoler. Lærer de mer eller mindre? Er det slik at elevene da ikke får gode arbeidsvaner, at det gjør dem late og bortskjemte? At elevene ikke får trent på oppgaver og at foreldre mister oversikten over barnas skolearbeid? Skaper lekser kreativitet og bedre tilrettelegging for den enkelte? Eller er det helt motsatt?

Kom på foredrag og debatt om leksefrie skoler og hør hva våre unge politikere tenker for fremtidens skole.

Foredragsholder: Kjersti Lien Holte.Førsteamanuensis ved Avdeling for lærerutdanning og
leder for Fagråd mot sosial ulikhet i helse ved Høgskolen i Østfold.

Kjersti Lien Holte har forsket på ulike leksepraksiser i norsk skole, og i sitt foredrag presenterer hun funn fra forskningsprosjektet Lekseprosjektet ved HiØ. Forskerne har blant annet sett på ulike former for leksepraksis i norsk skole i dag, utfordringer knyttet til denne og alternative modeller for bruk av lekser, samt leksefrie skoler.

Debatt om leksefrie skoler med representanter fra ungdomspartiene i Fredrikstad.