Kunstig intelligens – trussel eller mulighet?

Kunstige intelligens-tjenester som ChatGPT – betyr det slutten på å tenke selv eller starten på å tenke annerledes?

De ulike kunstige intelligens-tjenestene som blant annet ChatGPT, har vært mye omtalt i media i vinter og skapt debatt blant statsråder, forskere, lærere, studenter og elever, og en viss panikk i utdanningssektoren. Hvilke utfordringer og muligheter gir det i skolen og i høyere utdanning?

Slike boter er ikke et nytt fenomen og er bare ett eksempel på en kunstig intelligens-teknologi som nå skriker etter oppmerksomhet. Det som oppleves annerledes er at tilgjengeligheten, kapasiteten og kvaliteten gjør at studenter og elever i prinsippet er et par tastetrykk og noen sekunder unna en (foreløpig) gratis og bra fagtekst.

Utgjør teknologien en trussel mot vår menneskelig intelligens eller representerer den et fremskritt som vi bør ønske velkommen? Har vi egentlig et valg? Hvilke etiske og moralske dilemmaer står vi i, både på kort og lang sikt? Hvilket potensial har utviklingen for vår måte å forske, undervise og lære på? Og, skal vi bare anta at studenter og elever vil komme til å jukse dersom de kan?

Vi setter et kritisk søkelys på et spennende og utfordrende tema og inviterer til debatt. Du får møte forskere, lærere, studenter og elever som alle har ulike synspunkter på bruken av kunstig intelligens i skole og utdanning.

Du får:

  • En kort intro i hvordan ChatGPT og lignende verktøy fungerer.
  • Et innblikk i de etiske aspektene ved bruk av slik kunstig intelligens.
  • En innblikk i hva slike Kunstige intelligens-verktøy betyr for læring, tilbakemelding og vurdering.
  • Panelsamtale: ChatGPT – trussel eller mulighet i skole og utdanning?
I panelet sitter:

Henrik Sætra, leder for satsningområdet Det digitale samfunn ved HiØ, og forsker på forholdet mellom teknologi, individer og samfunn. Henrik har en bakgrunn i statsvitenskap og politisk teori, og dette er en faglig base han bruker aktivt for å analysere implikasjonene av ny teknologi som stordata, kunstig intelligens og sosiale roboter.

Leonora Onarheim Bergsjø er foreleser ved HiØ på grunnskolelærerutdanningen og barnehagelærerutdanningen i blant annet digital dømmekraft og etikk. Hennes forskningsområder er digital etikk, big data, algoritmer og kunstig intelligens, digital dømmekraft og etisk forsvarlig digitalisering.

I panalet sitter også:
  • En lærer og elev fra videregående skole
  • En student fra Høgskolen i Østfold.

I salen møter du flere representanter fra både skole og høyere utdanning.

Du møter blant andre Espen Langbråten Wilberg ved HiØ som leverte inn en hjemmeeksamensoppgave på masternivå i desember 2022, skrevet med ChatGPT- og fikk karakteren A.

Dette gjorde han for å vise noen av mulighetene med verktøyet ChatGPT. Han gir oss sine refleksjoner om hvilke kunnskaper og ferdigheter man bør ha for å få god nytte av en AI som ChatGPT. Han vil også gi oss refleksjoner rundt hva dette gjør med vurderinger, men også hvordan man bør forholde seg til dette bredere og inkludering av dette i studieprogrammer som en viktig 21. århundrets ferdighet.

Debatten er i regi av Seksjon for pedagogisk utvikling og læring og Seksjon for marked og kommunikasjon ved Høgskolen i Østfold og ledes av Håkon Naasen Tandberg.

Kunstig intelligens – trussel eller mulighet?

Abels hage

Tid: onsdag 29. mars 2023

Klokken: 19.00 - 20.00

Pris: gratis

Arrangør: Høgskolen i Østfold

Billetter

Kommende arrangementer

Her finner du en oversikt over alle våre kommende arrangementer de neste månedene. Vi huser både egne og andres arrangementer.

Bli medlem i Litteraturhuset Fredrikstad

Støtt Litteraturhuset Fredrikstad, få rabatter på billetter - og bli en del av oss!

Les mer her

Meld deg på vårt

Nyhetsbrev