Kokt klode — alarmen går! Med Erik Solheim og Kjetil Alstadheim
 • Tid:
  torsdag 7. feb 2019
 • Klokken:
  19:00- 20:30
 • Sal
  Egalia/Joker
 • Arrangør:
  • Litteraturhuset Fredrikstad
Pris:
 • 110,-

Klimaforskerne roper advarsler, men folk og regjeringer stritter imot når de nå må legge om levesett og politikk. Hva må til for løse klimakrisen før det er for sent? FNs tidligere miljøsjef Erik Solheim møter politisk redaktør i Dagens Næringsliv, Kjetil B. Alstadheim, til samtale.

Hva kan du og jeg gjøre? Er det pisk eller gulrot som funker best? Og må endringene og presset komme nedenfra – fra folket – eller er det politikerne som må gå foran?

Velkommen til Litteraturhuset Fredrikstads nye programserie Kokt Klode, der vi setter miljø- og klimaspørsmål på agendaen. Første gjester ut er to som ser de helt store linjene. Det er mangeårig klimajournalist Erik Martiniussen som leder samtalen.

Erik Solheim har inntil nylig vært verdens og FNs miljøsjef – og er kjent som optimist på vegne av kloden og klimaet. Solheim har de siste to årene møtt mange av verdens fremste ledere og kjenner godt til hva som konkret skjer – og ikke skjer – i verden for å redde klimaet.

Kjetil B. Alstadheim er politisk redaktør i Dagens Næringsliv og har gjennom vinteren tatt til orde for en langt mer håndfast og konkret miljøpolitikk fra den norske regjeringen gjennom sin artikkelserie «Til tiltak». De finner du her:


1) Fjern taxfree og senk alkoholavgiftene
2) Fjern skattefradraget for å bo langt fra jobben
3) Stans statlig organisert PR for kjøtt
4) Avgiftene bør endres slik at momsfritak på elbiler og særfordeler kan avvikles
5) Ingen klimautslipp kan være gratis – forurenser må betale

6) Fjern avgiftsfritaket for tvilsom biodiesel
7) Skattesystemet bør ikke stimulere til nye investeringer i olje- og gassutvinning

8) Det bør brukes mer penger på tog og bymiljøpakker
9) Finanstilsynet må stressteste norske finansinstitusjoner for klimarisiko

10) Uten internasjonalt samarbeid vil verden mislykkes – Norge bør bli medlem av EU