Jeg er ikke «demens»
  • Tid:
    tirsdag 2. apr 2019
  • Klokken:
    18:00- 20:00
  • Arrangør:
    • Nasjonalforeningen Fredrikstad Demensforening.
Gratis inngang
Eksternt

Fra diagnose og medisiner til målrettet miljøarbeid.

Vernepleier Malin Thøgersen og sykepleier Jørn Vold ved Råde sykehjem holder foredrag om sine erfaringer. I tillegg til å holde foredrag i flere norske kommuner har de også vært Chicago og San Diego og fortalt om sin adferdsanalyse og sine forskningsresultater.

Arrangementet er gratis.

Arrangør Nasjonalforeningen Fredrikstad Demensforening.