Litteraturhuset Fredrikstad
Hvordan skal vi styrke regionens konkurransekraft?
 • Tid:
  onsdag 16. okt 2019
 • Klokken:
  08:00- 09:45
 • Arrangør:
  • Fredrikstad Næringsforening
Gratis inngang
Eksternt

Vi benytter Attraktivitetsmodellen til å lage scenarier. Hvordan vil arbeidsplass- og befolkningsutviklingen bli? Hvilke konsekvenser og markedsutsikter gir dette oss?

Agenda:

 • Knut Vareide, seniorforsker i Telemarkedsforsking, oppdaterer oss på Fredrikstads og nedre Glommas konkurransekraft målt mot andre byer og regioner. Arbeidsplassutvikling, innbyggere, pendling, boligbygging mv. Det er utviklet en scenariomodell. Hva sier den om utviklingen?
 • Fredrikstad og Viken har fått nytt kommunestyre og de skal innen et år ha vedtatt hvilke planer som skal rulleres i løpet av valgperioden. Hvordan forbereder administrasjonen rådmannens forslag? v/samfunnsplanlegger Hege Marie Edvardsen
 • Hvilke prioriteringer vil Fredrikstad Næringsforening argumentere for å styrke regionens konkurransekraft som sted å drive næring v/daglig leder Kjell Arne Græsdal

Velkommen til åpent morgenmøte!

Fredrikstad Næringsforening tar opp samfunnsaktuelle tema første onsdag i måneden, 6-7 ganger i året, kl. 08.00-09.45. Her møtes bedriftsledere, nøkkelpersoner i bedrifter, politikere, byråkrater og de som er generelt opptatt av by- og næringsutvikling. Morgentreffene innledes av 1-3 foredragsholdere og avsluttes gjerne med debatt. Temaene settes fortløpende, rundt en måned i forkant av møtet.

Onsdag 16. oktober
Tid: 08:00 – 09:45

Pris: Gratis. Servering av kaffe / te.
Arrangør: Fredrikstad Næringsforening

Sted: Litteraturhuset, Storgaten 11, Fredrikstad