Hvordan møte barnet
Pris:
  • 500,- / 400,-
Eksternt

Velkommen til dagskonferanse med Magne Raundalen og Willy Tore Mørch.

Et innføringskurs for fagpersoner og foreldre

Foredragsholdere:

MAGNE RAUNDALEN er spesialist i klinisk psykologi og internasjonalt anerkjent for sitt arbeid med barn, unge og familier i krise- og krigssituasjoner. Raundalen har skrevet en rekke bøker og faglige artikler, mottatt flere priser, er æresmedlem av Norsk Psykologforening, og i år 2000 ble han av Kongen utnevnt til Kommandør av St. Olavs Orden for sitt arbeid for barns beste.

WILLY TORE MØRCH er professor i psykologi ved Universitetet i Tromsø. Mørch har stått for den norske innføringen av Webster Stratton-metoden, De utrolige årene, som er et forebyggende og behandlende tiltak for barn med atferdsproblemer. I 2011 fikk han Åse Gruda Skards pris for popularisering av psykologisk kunnskap. Mørch har nylig skrevet en veileder for fosterforeldre til enslige mindreårige flyktninger sammen med Magne Raundalen.

Program

08:45 – 09:00  Velkommen og kort om Rusfri Oppvekst

09:00 – 11:30   Magne Raundalen

11:30 – 12:15    Lunsj

12:15 – 14:15    Willy Tore Mørch

14:15 – 14:30   Oppsummering og avslutning

Målgruppe:          Foreldre og alle som jobber med barn og unge.

Pris:                       kr. 500 (Studentpris kr. 400). Dette inkluderer en enkel lunsj.

Påmeldingsfrist:  10. sept. Bindende påmelding.

Les mer om konferansen her

Meld deg på her 

Følg arrangementet på Facebook her    

Rusfri Oppvekst er en organisasjon som jobber for bedre oppvekstsvilkår for barn og unge.

Les mer om oss her: https://www.rusfrioppvekst.no/