Søk arrangement
Hvordan lykkes som leder?
 • Tid:
  onsdag 25. mai 2022
 • Klokken:
  19:00- 20:00
 • Arrangør:
  • Høgskolen i Østfold
Gratis inngang
Eksternt
Meld deg gjerne på.
 • Tid:
  onsdag 25. mai 2022
 • Klokken:
  19:00- 20:00
 • Arrangør:
  • Høgskolen i Østfold
Gratis inngang
Eksternt
Meld deg gjerne på.
Hvordan lykkes som leder?

Ledere i offentlig sektor bør ha tekniske ferdigheter og forståelse, vise evne til empati og ha sosiale ferdigheter og forståelse, forstå kulturen i virksomheten, og verdsette mangfoldet blant sine medarbeidere og brukere. Hvordan kan du lykkes med dette?

Forfatterne av boka «Brukerorientert ledelse i offentlig sektor» byr på konkrete tips i dette foredraget.

Du vil få gode råd om hvordan du som leder kan mestre fokus både på økonomisk effektivitet og brukeroppdraget. Ikke minst vil foredraget omhandle hvordan du kan være en synlig leder både fysisk og digitalt samtidig som du viser tiltro til dine medarbeidere og deres kunnskap.

Boken som er skrevet av Pål Ellingsen, Rikard Eriksson og Knut Arne Kvitting kom ut i januar i år.

Knut Arne Kvitting har mer enn 20 års erfaring fra prosjektlederroller. Mest innenfor det offentlige, men også på leverandørsiden. Han er også daglig leder i selskapet Styrmand.

Pål Ellingsen jobber som dosent ved Høgskolen i Østfold. Hans faglige interesser er ledelse og brukerorientering i offentlig sektor. Ellingsen er spesielt interessert i førstelinjearbeid og den delen av offentlig forvaltning som handler om organisering av publikumskontakten.

Rikard Eriksson jobber som professor i sosialt arbeid ved Høgskolen i Østfold. Han har blant annet forsket på organisering, ledelse og styring av offentlig sektor.

Andre kommende arrangementer

Torsdag 12. mai 2022 kl 19.00
Romanen "Jente, 1983" beskrives som årets sterkeste leseropplevelse. Møt Linn Ullmann i samtale med Alf van der Hagen.
Torsdag 12. mai 2022 kl 19:00
Filosofisk foredrag og diskusjon i regi av Torpeskolen filosofifabrikk.
Fredag 13. mai 2022 kl 19:30
Legenden Jojje Wadenius er frontfigur når det endelig blir Gitarfest på huset igjen.
Søndag 15. mai 2022 kl 14:00
En forestilling om det absurde båndet mellom narsissisten og hennes bytte.
Onsdag 18. mai 2022 kl 08:00
Tilgang på elektrisk kraft i Nedre Glomma – hva er problemet og hva gjør vi med det?
Load More