Fremtidens jordbruk i Fredrikstad
 • Tid:
  tirsdag 28. mai 2019
 • Klokken:
  19:00- 20:30
 • Arrangør:
  • Fellesutvalget for bondelagene i Fredrikstad og Hvaler
Gratis inngang
Eksternt

Innledere er Spesialrådgiver i Nibio Arne Bardalen og nestleder i Østfold Bondelag Ole Bergerud. Etterpå blir det paneldebatt med:

 1. FrP, Bjørnar Laabak, vara til Stortinget, kommunestyrerepresentant i Fredrikstad og Frps gruppeleder i Fredrikstad
 2. H, Arne Sekkelsten, advokat og leder av Foreningsstyret i Fredrikstad Høyre
 3. KrF, Lino Lubiana, kommunestyrerepresentant og gruppeleder for KrF i Fredrikstad
 4. Sp, Elin Tvete, vara til Stortinget, leder av Opplæringskomiteen i Østfold Fylkeskommune og kommunestyrerepresentant i Fredrikstad
 5. Ap, Jon-Ivar Nygard ordfører i Fredrikstad siden 2011,
 6. SV, Lars Andreassen, styremedlem i Fredrikstad SV

Fakta:

 • 19 % av arealet i Østfold brukes til matproduksjon,
 • 20% av landets totale kornproduksjon
 • 19% av landets fjørfeproduksjon
 • Fredrikstad er blant de kommunene i Østfold med 3. flest jordbruksforetak og det 4. største jordbruksarealet
 • I 2008 var Fredrikstad den kommunen i Norge som hadde mest omdisponert dyrka jord, med 751 dekar omdisponert dyrka jord av 7 900 dekar i hele landet (Agri analyse)
 • Drøyt 200 bruk som er aktive (søker om tilskudd) i Fredrikstad

Møtet er gratis og åpent for alle som er opptatt av norsk matproduksjon og landbruket i Fredrikstad og Hvaler de neste fire årene.