Hvem skal dyrke maten? Fremtidens jordbruk.
  • Tid:
    tirsdag 28. mai 2019
  • Klokken:
    19:00- 20:30
  • Arrangør:
    • Fellesutvalget for bondelagene i Fredrikstad og Hvaler
Gratis inngang
Eksternt

Innledning ved daglig leder i Agri Analyse, Christian Anton Smedshaug. Det blir paneldebatt med deltagere fra samtlige politiske partier. Møteleder er Ole Johan Borge.

Møtet er gratis og åpent for alle som er opptatt av norsk matproduksjon og landbruket i Fredrikstad og Hvaler de neste fire årene.