Hva er meningen med livet?
  • Tid:
    torsdag 9. mai 2019
  • Klokken:
    19:00- 21:00
  • Arrangør:
    • Torpeskolen filosofifabrikk og Human-Etisk Forbund Fredrikstad
Gratis inngang
Eksternt

Enhver kan oppleve at når enten dagene blir for like eller kulissene ramler sammen, så dukker det opp et hvorfor? Et slags eksistensielt rop fra det indre. Hvorfor lever vi? Mennesket er et vesen som krever mening med sin tilværelse, men kan det egentlig forvente dette?

Magnus Andersen fra Torpeskolen filosofifabrikk holder en innledning på ca. 45. minutter fra kl. 19.00. Etterpå blir det spørsmål og diskusjon.

Om Magnus Andersen:
Magnus har en master i filosofi fra UiT og 20 års erfaring fra eliteidrett som utøver og leder. Spesialområdet er innen eksistensfilosofien med særlig fokus på menneskets selvdannelse og selvforståelse. Magnus underviser for Co-Create på instruktørutdannelsen i mindfulness.

Om Torpeskolen filosofifabrikk:
Torpeskolen filosofifabrikk leverer filosofiforedrag om livets store spørsmål på en jordnær og jovial måte. Fabrikken drives av brødrene Magnus og Fredrik, og fetteren deres Morten. Alle er utdanna filosofer og kommer fra Torp i Fredrikstad.

Arrangementet er gratis og gjennomføres i samarbeid med Human-Etisk Forbund Fredrikstad.

Arrangementet finner sted i salen Thygesen, i andre etg. på Litteraturhuset Fredrikstad. Salen åpner en time før arrangementet begynner.