Folkemøte: Integrering – er hun velkommen i Fredrikstad?

14,4 prosent av innbyggerne i Fredrikstad er nå innvandrere. Hvor godt tar vi som samfunn og enkeltmennesker imot de nye naboene våre – og hvor flinke er de nyinnflyttede selv til å integrere seg i og tilpasse seg det norske samfunnet?

Det er dags for folkemøte igjen, og denne gangen går vi rett inn i en krevende debatt der følelsene raskt tar overhånd:

Hvor godt lykkes Fredrikstad med bosetning av flyktninger og integrering av innvandrere? Samtidig spør vi: Hva må forvente av innsats og tilpasninger fra de flytter hit?

Debatten har rast over hele Norge etter at bystyret i Drammen besluttet at kommunen nå bare skal bosette flyktninger fra Ukraina. Politikerne der grunngir dette blant annet med at det vanskelig å integrere flyktinger fra andre områder.

Mange som flytter til Fredrikstad sier de opplever samfunnet som imøtekommende, men lukket på det private plan. Det kan være vanskelig å bli kjent og få venner og bekjente. Dette gjør integreringen vanskeligere. Hvor stort ansvar har du og jeg for at mennesker skal fungere godt i Fredrikstad og i nabolaget? Er vi åpne og flinke nok?

Hvor mye er vanlig norsk tilbaketrukkenhet – og hvor mye er frykt, fordommer og hverdagsrasisme?

Men hva med de som flytter hit? Hva skal vi kunne forlange av dem? Hvor stort ansvar hviler det på familier og den enkelte for å lære språk, kultur og lokalsamfunnet å kjenne? Stiller vi nok eller for få krav? Og hva bør skje hvis noen ikke lenger ned noen innsats selv?

Mange står også utenfor arbeidslivet. Gjør bedriftene nok for å få folk i arbeid, mennesker som kanskje trenger litt ekstra hjelp i starten for å komme skikkelig i gang?

Hva bør vi kreve og forvente av hverandre?

Disse kommer:

Flemming Johnsen er rådgiver mangfold, inkludering, likeverd i Sarpsborg kommune. Spaltist FB, samfunnsdebattant.

Lise Mette Paulsen er NAV-leder i Fredrikstad.

Tariq Alsagoff er daglig leder Dialogforum og styreleder i Masjid Darussalam-moskeen i Fredrikstad.

marianne kristiansen

Marianne Kristiansen representerer Pensjonistpartiet.

Bjørnar Laabak er varaordfører i Fredrikstad. Han representerer Fremskrittspartiet.

Hannah Berg er gruppeleder for Rødt i bystyret i Fredrikstad.

Hashim Mohodin Abdi sitter i formannskapet og bystyret. Han representerer Arbeiderpartiet.

Folkemøte: Integrering – er hun velkommen i Fredrikstad?

Folkemøte

Tid: mandag 04. mars 2024

Klokken: 19.00 - 20.30

Pris: gratis

Arrangør: Litteraturhuset Fredrikstad og Fredriksstad Blad

Billetter

Arrangementet er gratis, men husk å hente ut gratisbillett.

Kommende arrangementer

Her finner du en oversikt over alle våre kommende arrangementer de neste månedene. Vi huser både egne og andres arrangementer.

Bli medlem i Litteraturhuset Fredrikstad

Støtt Litteraturhuset Fredrikstad, få rabatter på billetter - og bli en del av oss!

Les mer her

Meld deg på vårt

Nyhetsbrev