Søk arrangement
Har vi fri vilje?
  • Tid:
    torsdag 14. mar 2019
  • Klokken:
    19:00- 21:00
  • Arrangør:
    • Torpeskolen filosofifabrikk og Human-Etisk Forbund Fredrikstad
Gratis inngang
Eksternt

Filosofer og vitenskapsfolk har i århundrer argumentert for at fri vilje er en illusjon og at vi egentlig bare styres av naturlover. Tanken er at alt som skjer i naturen, skjer med nødvendighet og ettersom mennesket er bygget opp av fysikk, kjemi og biologi, så må menneskets handlinger følge med den samme nødvendigheten. Finnes det noe rom for fri vilje i en slik verden? Og hvis ikke, hva har dette å si for menneskets ansvar for egne handlinger?

Fredrik Andersen fra Torpeskolen filosofifabrikk holder en innledning på ca. 45 minutter fra kl. 19:00. Etterpå blir det spørsmål og diskusjon.

Om Fredrik Andersen:
Fredrik er vitenskapsfilosof og fokuserer hovedsakelig på filosofiske grunnlagsproblemer i moderne fysikk, men er også interessert i en rekke andre filosofiske spørsmål. Han er førsteamanuensis i filosofi ved NMBU og Høgskolen i Østfold med doktorgrad i filosofi fra NMBU.

Om Torpeskolen filosofifabrikk:
Torpeskolen filosofifabrikk leverer filosofiforedrag om livets store spørsmål på en jordnær og jovial måte. Fabrikken drives av brødrene Magnus og Fredrik, og fetteren deres Morten. Alle er utdanna filosofer og kommer fra Torp i Fredrikstad.

Arrangementet er gratis og gjennomføres i samarbeid med Human-Etisk Forbund Fredrikstad.

Arrangementet finner sted i salen Thygesen, i andre etg. på Litteraturhuset Fredrikstad. Salen åpner en time før arrangementet begynner.