Søk arrangement
Fra krig til fred – Fredrikstad under krigen
  • Tid:
    tirsdag 9. apr 2019
  • Klokken:
    19:00- 21:00
  • Arrangør:
    • Litteraturhuset Fredrikstad
Pris:
  • 110,-

Hvordan var det å leve i Fredrikstad under krigen? Interessen for hendelsene under andre verdenskrig er fortsatt sterk. Ikke minst viser det seg i at det hvert år utkommer ny litteratur som tar for seg ulike sider ved krigen. Det gjør at vi med årene nyanserer våre oppfatninger ettersom nye kilder blir trukket fram. Hvordan kan fotografier  fra årene 1940 – 45 i Fredrikstad fortelle vår  historie?

Svein Skahjem  tar for seg et utvalg av fotografier og setter dem inn i en historisk  sammenheng. Blant annet: En ung tysk soldats minner, aprildagene 1940, matauk, «gutta  på skauen», slepebåtaksjonen, maidagene 1945 og «oppgjørets time». Velkommen til en spennende  historietime med nærmere 100 bilder. Mange av dem er aldri tidligere blitt vist.

Svein Skahjem er historiker og tidligere lærer.