Forstå Iran

Situasjonen i Iran er uforutsigbar og uoversiktlig. Folk kjemper desperat for frihet. Det iranske regimet lar seg ikke påvirke og bruker dødsstraff for å knuse alt opprør. Hvordan kan vi forstå Iran bedre?

Vi har invitert Hulda Kjeang Mørk til oss for å gi oss en bedre oversikt. I sin nye bok En kort introduksjon til Irans moderne historie gir hun en levende innføring i Irans historie fra slutten av 1800-tallet og fram til i dag. Hun formidler et komplekst, men likevel lett tilgjengelig bilde av Irans moderne historie, der ulike moderniseringsprosesser, folkelige protestbevegelser og landets konfliktfylte forhold til stormaktene har preget samfunnsutviklingen.

I hennes foredrag får vi en presentasjon av de utløsende hendelsene som førte til revolusjonen i 1979 og Den islamske republikkens opprettelse. Revolusjonen fikk vidtrekkende konsekvenser, ikke bare for Iran, men for hele den muslimske verden. Hun vil også snakke om grunnlovsrevolusjonen på begynnelsen av 1900-tallet, funnet av olje, Pahlavi-monarkiets framvekst og krisen som oppsto ved nasjonaliseringen av Irans oljeindustri.

Hver for seg gir disse begivenhetene viktig, historisk bakgrunnskunnskap for å forstå dagsaktuelle hendelser i Iran, ikke minst de såkalte «kvinne, liv, frihet»- protestene, som brøt ut i 2022. Protestene er uttrykk for sterk misnøye med det iranske regimet, som på tross av folkelige protester og utenlandsk press har vist seg svært overlevelsesdyktig.

Hulda Kjeang Mørk har doktorgrad i historie fra Universitetet i Oslo. Hun har blant annet forsket på forholdene mellom USA, Iran og Israel under den kalde krigen, og FNs fredsforsøk i den arabisk-israelske konflikten i samme periode. Hun arbeider nå som førstelektor ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo.

Forstå Iran

Klok søndag

Tid: søndag 11. februar 2024

Klokken: 14.00 - 15.00

Pris: 160 ,-

Arrangør: Litteraturhuset Fredrikstad

Billetter

Kommende arrangementer

Her finner du en oversikt over alle våre kommende arrangementer de neste månedene. Vi huser både egne og andres arrangementer.

Bli medlem i Litteraturhuset Fredrikstad

Støtt Litteraturhuset Fredrikstad, få rabatter på billetter - og bli en del av oss!

Les mer her

Meld deg på vårt

Nyhetsbrev