Folkemøte: Narkotika i Norge – skal vi fortsatt straffe?

Er straff riktig medisin mot narkotikabruk? Eller er det på tide å avkriminalisere eller legalisere? Hvordan ser morgendagens ruspolitikk ut?

Debatten raser, frontene er steile  – og denne kvelden tråkker vi rett inn i et av de mest betente og følsomme temaene i norsk politikk: Det er duket for folkemøte om ruspolitikk.

I fjor ble regjeringens forslag til rusreform stemt ned i Stortinget. Der foreslo de borgerlige regjeringspartiene å avkriminalisere besittelse av små mengder narkotika til eget bruk – og heller tilby hjelp. Flertallet mente det motsatte: At straff fortsatt er viktig for å avskrekke spesielt unge fra å begynne med narkotika.

Men resultatet ble noe helt annet enn det nei-flertallet ønsket:

Vedtaket ble nemlig startskuddet på den største endringen av ruspolitikken i Norge på flere tiår: Høyesterett slo fast at det ikke lenger skal utmåles straff til rusmisbrukere som er tatt med besittelse av narkotika til eget bruk. Riksadvokaten fulgte opp og ga politiet tydelig beskjed at de ikke lenger kan bruke betydelige maktmidler for å avsløre bruk eller besittelse.

I tillegg har kritikken haglet mot Norsk Narkotikapolitiforening for å ha blandet rollen som utøvende politi og interesseorganisasjon som kjemper for straff-linjen. Kritikerne mener de siste tiårs ruspolitikk har ført til stigmatisering av en helt og stor gruppe mennesker og en uverdig brukerjakt.

Og nå fortsetter debatten om det er på tide å avkriminalisere og legalisere narkotika – og få omsetningen av spesielt cannabis vekk fra kriminelle bander og inn i regulerte former, som Vinmonopolet.

Velkommen til folkemøte på Litteraturhuset Fredrikstad. Vi lover høy temperatur denne kvelden.

Disse kommer:

Arild Knutsen arbeider for rusbrukeres rettigheter og endringer i den norske ruspolitikken. Han er styreleder i Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN).

Foto: Oda Hveem

Johan H. Andresen er norsk investor og eier av selskapet Ferd. Han har engasjert seg i arbeidet for ny ruspolitikk, blant annet gjennom foreningen Tryggere Ruspolitikk. Andresen har også vært en viktig støttespiller og bidragsyter til Gatelaget i Fredrikstad.

Arvid Rasmussen er prosjektleder i Norsk skadereduksjon. Han kjenner rusmiljøet i Fredrikstad godt.

Ole Røgeberg er forsker ved Frischsenteret, og har blant annet forsket og skrevet om verdier, oppfatninger og virkemidler i rusmiddelpolitikken.

Helge Waal er norsk professor i psykiatri og har rusmisbruk og avhengighet som fagfelt. Han er professor emeritus ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF), og ble i 2003 tildelt Fagrådets pris for godt rusfaglig arbeid av Det medisinske fakultet i Oslo. Kongen utnevnte i 2010 Waal til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden «for hans innsats innen rusmiddelforskning og behandling».

Tommy Husebye har et langt arbeidsliv bak seg i rusomsorgen. Han har vært spesialrådgiver ved Kompetansesenter rus region øst. Husebye har over 30 års erfaring fra ulike posisjoner i rusfeltet.

Folkemøte: Narkotika i Norge – skal vi fortsatt straffe?

Debatt

Tid: mandag 24. oktober 2022

Klokken: 19.00 - 20.30

Pris: Gratis ,-

Arrangør: Litteraturhuset Fredrikstad

Kommende arrangementer

Her finner du en oversikt over alle våre kommende arrangementer de neste månedene. Vi huser både egne og andres arrangementer.

Bli medlem i Litteraturhuset Fredrikstad

Støtt Litteraturhuset Fredrikstad, få rabatter på billetter - og bli en del av oss!

Les mer her

Meld deg på vårt

Nyhetsbrev