Folkemøte: Hva gjør vi med gutta?

De kommer dårligere ut enn jentene. Guttene har dårligere skoleresultater, høyere frafall, leser mindre og dårligere. Hva bør vi gjøre og hva gjør denne urovekkende utviklingen med samfunnet?

Guttene taper gjennom hele skoleløpet, og det starter allerede i første klasse. I dette folkemøtet stiller vi spørsmålet: Hva er som egentlig skjer i norsk skole siden guttene i så stor grad faller bakpå, sammenliknet med jenter? Og: Hva kan vi gjøre for å snu denne negative utviklingen? Hvordan kobler vi guttene på samfunnet?

– Norge er nesten på topp når det gjelder kjønnsforskjeller i jenters favør, sier Camilla Stoltenberg til VG. Hun er direktør for Folkehelseinstituttet og har ledet det offentlige utvalget som pekte på at alt for mange gutter snubler i skolen. 

Nå skal regjeringen ta tak i utfordringene – og nylig nedsatte de Mannsutvalget, som skal se på likestilling med menns øyne.

Bli med på høstens kanskje viktigste folkemøte – og kom med spørsmål og innspill fra salen!

Debatten ledes av Roy Conradi Andersen, daglig leder ved Litteraturhuset Fredrikstad.

Disse kommer:

Mats Kirkebirkeland er rådgiver i Civita og vararepresentant til Stortinget for Høyre. Han har engasjert seg i samfunnsdebatten for å hjelpe gutter opp og frem i skolen.

Foto: CF-Wesenberg / Kolonihagen

Hashim Mohodin Abdi er 17 år og er elevrådsleder ved Fredrik II vg skole i Fredrikstad. Han har tidligere vært elev ved Gressvik ungdomsskole og Rød skole.

Anders Omberg er rektor ved Ambjørnrød skole. Anders er utdannet realfagslektor, og gjennomfører for tiden en mastergrad i skoleledelse. Han har jobbet 15 år i skolen, noe som innebærer praksis fra både barneskole, ungdomsskole, videregående skole og voksen opplæring. Han har tidligere arbeidet som faglærer, kontaktlærer og inspektør.

Gry Haugsbakken (Ap) er statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet.

Are Saastad er daglig leder i Reform – ressurssenter for menn, landets eneste ekspertmiljø på gutter og menns likestillingsutfordringer. Saastad ble nylig oppnevnt til å sitte i det regjeringsnedsatte Mannsutvalget. I oktober utgir han boka Usynlige menn. Et nytt perspektiv på norsk likestilling på Dinamo Forlag.

Leif Rune Østli er rektor ved Frederik II vd skole i Fredrikstad. Han har tidligere jobbet som lærer og skoleleder for de minste skolebarna.

Folkemøte: Hva gjør vi med gutta?

Aktuelt Folkemøte

Tid: mandag 19. september 2022

Klokken: 19.00 - 20.30

Pris: gratis

Arrangør: Litteraturhuset Fredrikstad

Kommende arrangementer

Her finner du en oversikt over alle våre kommende arrangementer de neste månedene. Vi huser både egne og andres arrangementer.

Bli medlem i Litteraturhuset Fredrikstad

Støtt Litteraturhuset Fredrikstad, få rabatter på billetter - og bli en del av oss!

Les mer her

Meld deg på vårt

Nyhetsbrev