Søk arrangement
Østfold-ordførere i håndbakkamp. Fra venstre Jon-Ivar Nygård, Sindre Martinsen-Evje og Tjor Edquist.
Farvel Østfold – hva nå, Viken?
  • Tid:
    mandag 20. jan 2020
  • Klokken:
    19:00- 20:45
  • Arrangør:
    • Litteraturhuset Fredrikstad
Gratis inngang

Folkemøte: Hvordan skal Fredrikstad og de andre Østfold-byene finne sin plass i det nye storfylket Viken?

(Foto, oppslagsbilde: Morten Ulekleiv, Halden Arbeiderblad)

Det er igjen dags for folkemøte på Litteraturhuset Fredrikstad. Den nye konstruksjonen Viken fylkeskommune har vakt mye harme og debatt, men 1. januar 2020 er den en realitet. Derfor spør vi:

Hva skal Viken være – og for hvem?

Og: Hvordan skal Fredrikstad og andre byer i Østfold posisjonere seg i Norges klart mest folkerike fylke med over 1,2 millioner mennesker? Hvordan unngår vi å ende opp i skyggen av de andre byene?

De neste årene skal det fattes en rekke viktige beslutninger i Viken om hvor institusjoner skal ligge, hvem som skal få penger, hvor det skal satses – og ikke. Det gjelder samferdselsprosjekter, videregående skoler, kultur og mye annet. Og det er ikke uten videre gitt at Fredrikstad eller andre Østfold-byer kommer ut som vinnere her.

I tillegg går Fredrikstad fra å være fylkes desidert største kommune til å bli nummer fem. Både Drammen, Lillestrøm, Bærum og Asker blir nemlig betydelig mer folkerike enn Fredrikstad. Betyr det at vi vil komme til å tape mange lokaliseringskamper? Hvordan påvirker kjøttvekta vår makt og innflytelse i Viken?

Og ikke minst: Hvordan kan vi posisjonere oss best for å få en solid plass i Viken-familien?

Vi åpner for spørsmål fra salen. Kom og si din mening!

Disse er foreløpig bekreftet:

Tonje Brenna

Tone Brenna (Ap) – fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune

Foto: Jon-Ivar Nygård, ordfører i Fredrikstad

Jon-Ivar Nygård, ordfører i Fredrikstad

Kjell Arne Græsdal

Kjell Arne Græsdal, daglig leder i Fredrikstad Næringsforening

Tage Pettersen

Tage Pettersen (H), Stortingsrepresentant for Østfold. Tidligere ordfører i Moss.

Kart over Viken fylkeskommune

Slik blir det nye storfylket Viken fra 1. januar 2020. Kart: Østfold fylkeskommune