Søk arrangement
Digitalt morgenmøte: Vekst – en mulighet for din bedrift
 • Tid:
  onsdag 2. des 2020
 • Klokken:
  08:15- 08:35
 • Arrangør:
  • Fredrikstad Næringsforening
Eksternt
 • Tid:
  onsdag 2. des 2020
 • Klokken:
  08:15- 08:35
 • Arrangør:
  • Fredrikstad Næringsforening
Eksternt
Digitalt morgenmøte: Vekst – en mulighet for din bedrift

Kriser skaper omveltning, og representerer både trusler og muligheter. «Never waste a good crisis», er det noe som heter, og nå inviterer vi deg til å bli med og se mulighetene. Vi går gjennom ulike grep for vekst, og dersom dette er interessant kan du etter møtet melde din bedrift med i et program for ambisiøse bedrifter – hvis du ikke allerede er med.

Hør:
– Robert Sjøborg og Ingar Skiaker, nettverksutviklere i Fredrikstad Næringsforening med ansvar for ambisiøse bedrifter-prosjektet

Temaer de berører er:
• Å sette riktige strategiske mål (kartlegge vekstretninger og – muligheter / posisjonere deg riktig i konkurranselandskapet)
• Å lage en konkurransedyktig forretningsmodell (forstå dine konkurransefortrinn / forstå dine kunders behov)
• Å utøve godt eierskap og lederskap (bevissthet om eierskapsrollen i familiebedrifter / utnytt styret, ledelsens og de ansattes kompetanse)

– Kjell Arne Græsdal, daglig leder i Fredrikstad Næringsforening

Græsdal innleder om prosjekt ambisiøse bedrifter, som er igangsatt med midler fra Fredrikstad kommune og Viken fylkeskommune. Kort fortalt er prosjektet:
• et program for å stimulere til vekst i bedriftene
• en mulighet for bedriftene til å få faglige innspill, perspektiver, og utveksling av best practice
• en rekke møtepunkter i forskjellige former (workshops og kurs, arbeidsgrupper innenfor/på tvers av bransjer, mulighet for en-til-en oppfølgning etter avtale, formelle og uformelle nettverk med mer.)

Sted: Streames på Facebooksiden til Fredrikstad Næringsforening

Notér tiden i kalenderen din, så sees vi på vår digitale møteplass!

Andre kommende arrangementer

Torsdag 3. des 2020 kl 19:00
En samtale med Ingrid Brekke på bakgrunn av hennes bok Polen. Aske og diamanter.
Torsdag 3. des 2020 kl 18:00
Markering av FNs internasjonale dag for funksjonshemmede.
Søndag 6. des 2020 kl 09:00
Julen er høytid – også for litteraturen. Litteraturhuset Fredrikstad gir deg  juleklassikere hver søndag i advent, på nett. I dag: Peter Christian Asbjørnsens "En gammeldags juleaften".
Søndag 13. des 2020 kl 14:00
Hør Stanghelle fortelle om boka, prosessen og møtene med kongen. 
Søndag 13. des 2020 kl 09:00
Julen er høytid – også for litteraturen. Litteraturhuset Fredrikstad gir deg  juleklassikere hver søndag i advent, på nett. I dag: Dikt av Jens Bjørneboe.
Torsdag 17. des 2020 kl 19:00
Solokonsert med Magnus Grønneberg
Load More