Søk arrangement
Den store samtalen om… muslimhets og fremmedfrykt
  • Tid:
    onsdag 13. mar 2019
  • Klokken:
    19:00- 20:00
  • Arrangør:
    • Litteraturhuset Fredrikstad
Pris:
  • 110,-

Muslimfiendtlige holdninger har blitt et så utbredt og omfattende at det har blitt et demokratisk problem, mener daglig leder i Minotenk Linda Noor. Trenger vi en nasjonal handlingsplan mot disse holdningene? Hvordan sprer hatet seg og hvorfor? Linda Noor skriver: Hvis fiendebilder og konspirasjoner om minoriteter og muslimer får dominere virkelighetsforståelsen til store deler av befolkningen så svekkes samholdet i samfunnet, som igjen svekker oss som nasjon. Vi i Minotenk ber nok en gang myndighetene om å prioritere å lage en handlingsplan mot muslimfiendtlighet.

Linda Noor er sosialantropolog og daglig leder i Minotenk – Minoritetspolitisk tenketank. Hun har skrevet kronikken Regjeringens farlige taushet som du kan lese her.

Dana Manouchehri er Generalsekretær LIM – Likestilling, integrering og mangfold.

Shabana Rehman Gaarder er fast programleder for Den store samtalen som tar opp de store temaene.