Søk arrangement
Den lange veien til supersykehuset i Østfold – og fremtiden
  • Tid:
    mandag 18. nov 2019
  • Klokken:
    19:00- 20:30
  • Arrangør:
    • Høgskolen i Østfold
Gratis inngang
Eksternt

Da det nye sykehuset på Kalnes ble åpnet i 2015, ble det oppfattet som et av de mest moderne og avanserte sykehusene i Norden – med bruk av nye digitale løsninger, avanserte behandlingsmetoder og nye organisasjons- og ledelsesformer. Veien til «et nytt sykehus» i Østfold var lang og kronglete.  

Allerede i 1967 skrev helsedirektør Karl Evang at det kun var behov for et sykehus i fylket – og siden da var sykehusstriden den mest kontroversielle politiske saken blant befolkningen.   

Hvilke prosesser ligger til grunn for at det til slutt er blitt «ro» rundt helsepolitikken i Østfold – i motsetning til det en nå ser av lokale fakkeltog, bunadsprotest, og strid mellom sentrale helsemyndigheter og lokale aktører i andre deler av landet 

Professor Helge Ramsdal ved Høgskolen i Østfold vil i dette foredraget ta deg gjennom de strategier og helsepolitiske spill som etter hvert har endret rammebetingelsene for organisasjon, styring og ledelse i helsesektoren. Tema ligger også til grunn i hans nye bok som kommer ut denne høsten. Her legger han vekt på noen viktige beslutninger som da de ble tatt gjerne skjedde uten stor oppmerksomhet – i skyggen av den sykehusstriden som raste.  Etter hvert er helsesektoren i fylket – og i landet for øvrig  preget av at styringsformene har endret karakter.   

Medisinsk-faglige premisser spiller en stor og stadig viktigere rolle, innkapslet i «moderne» organisasjons- og ledelsesformer. Fremtidens helsesektor vil derfor se svært ulik ut den som utløste sykehusstriden.  

Kanskje er utviklingen av lokale helsetjenester i ferd med å undergrave de gigantiske sykehusplanene som nå utredes rundt om i landet 

Velkommen til foredrag!