Søk arrangement
De evnerike barna
 • Tid:
  torsdag 14. mar 2019
 • Klokken:
  19:00- 20:30
 • Sal
  Egalia/Joker
 • Arrangør:
  • Fredrikstad 
Gratis inngang
Eksternt

Evnerike barn med stort læringspotensial opplever ofte en skolehverdag som hverken møter deres faglige nivå eller deres raske innlæringstempo. Dette bunner i hovedsak i at elevgruppen i flere tiår har vært «glemt» i Norge. Både fordi hverken lærere eller skoleledere har lært stort om disse barna i sin utdanning, og fordi myten om at «de smarteste klarer seg alltids» har hatt sterk rot i norsk skole.

Det er et økende fokus på kravet til tilrettelagt undervisning. Dette gir et  inntrykk av at fokuset er på de elevene som sliter med å holde følge med de andre i klassen for å sikre at alle når et minimumsnivå. Når vi også vet at Fredrikstad sine ambisjoner for skolene i Fredrikstad er at disse skal gjøre det like bra som gjennomsnittet, som uttrykt i kommunedelplan oppvekst for 2013-2023, kan vi lure på hva skolen gjør for de elevene som lett forstår hva læreren snakker om, og som ikke trenger hjelp for å henge med de andre i klassen. De evnerike elevene har også krav på tilrettelagt undervisning.

Klikk her for å lese kommunedelplan oppvekst. 

Flere kommuner har egne programmer for evnerike barn. Hvilke planer og ambisjoner har Fredrikstad kommune? De evnerike utgjør 2 – 5 prosent av elevmassen, og mange av dem står i fare for å utvikle sosioemosjonel­le vansker. Ofte er de vanskelige å oppdage.

I debatt på Litteraturhuset Fredrikstad får vi høre mer om hva som kjennetegner evnerike barn, og hvilke behov de kan ha i en skolesammenheng. Vi vil også få høre hvilke planer og ambisjoner kommunen har for disse.

Panelet består av:

– Jorulf Laabak (H)
– Lino Lubiana (KrF)
– Rune Fredriksen (AP)
– Anita Vik (FrP)
– Jørgen Smedsrud (UiO)

 

Klikk her for å lese mer om tilpasset opplæring for elever med stort læringspotensial.

Foto: Illustasjonsfoto / pixabay