Barn som pårørende når alvorlig sykdom rammer

Når noen i familien rammes av alvorlig livstruende sykdom blir som regel barna veldig sterkt berørt og påvirket.

Barn som pårørende har en lovfestet rett til å få informasjon, men hvordan gir man denne informasjonen? Og hvordan hjelper man barna best mulig gjennom sorgen og krisen de rammes av

Barn mangler som regel språk for de vanskelige følelsene, og det kan gjøre det ekstra utfordrende å både snakke med dem om det som er sårt og vanskelig, og ikke minst se hva de har behov for.

Foredragsholder er Veronica Lindholm. Hun er kreftsykepleier med mange års arbeidserfaring med barn som pårørende. I tillegg er hun selv kreftoverlever og har sammen med sin datter skrevet barneboken Milla og skyggeklumpen, som handler om nettopp det å være barn som pårørende.

Veronica holder nå kurs og foredrag for å hjelpe foreldre, lærere, pedagoger og alle andre som har barn tett på, men å se barnas sorg og angst, og hjelpe dem på best mulig måte. Hun har også jobbet som gruppeleder i sorggruppe for barn og unge som har mistet søsken/foreldre, på sorgstøttesenteret på Ahus.

Sorg og Omsorg Fredrikstad er en frivillig organisasjon som har som formål å drive sorggrupper, bidra med opplysning om sorgreaksjoner og bistå mennesker i sorg. Sorg og Omsorg ledes av en styringsgruppe som organiserer arbeidet på frivillig basis. Styringsgruppa består av mennesker knyttet til, frivilligsentralen, begravelsesbyråene, kirken, kommuneadministrasjonen, med flere. Noen med sykepleier- og terapeutbakgrunn og andre med interesse for sorggruppearbeid.

Sorg og Omsorg Fredrikstad organiserer forsterkede selvhjelpsgrupper som handler om at gruppeledere spiller en aktiv rolle både i tilrettelegging og gjennomføring av gruppevirksomheten. Gruppelederne har erfaring og kompetanse innen områder som sykepleie, familieterapi og psykiatri. Samtalegruppene består av 5-8 personer og har alltid 1-2 ledere. Gruppene er tilpasset de ulike typer sorg mennesker kan komme i. Deltakerne kommer sammen ca. hver 3. uke, som regel over ½ år. Gruppetilbudet er gratis for alle deltakere. Sorg og Omsorg tilbyr samtalegrupper for enker og enkemenn, for etterlatte etter selvmord, for foreldre som har mistet barn, og for sørgende etter samlivsbrudd. I tillegg arrangerer Sorg og Omsorg temakvelder innen ulike sorgtemaer, eller temaer knyttet til livskriser. Det er et viktig fokus for Sorg og Omsorg å formidle at livet går videre og at det går an å bli glad igjen, selv etter dyptgående kriser. Temakveldene blir holdt på Litteraturhuset i Fredrikstad, 2 ganger i semesteret.

Barn som pårørende når alvorlig sykdom rammer

Kropp og sinn

Tid: onsdag 02. november 2022

Klokken: 19.00 - 20.30

Pris: gratis

Arrangør: Sorg og Omsorg Fredrikstad

Kommende arrangementer

Her finner du en oversikt over alle våre kommende arrangementer de neste månedene. Vi huser både egne og andres arrangementer.

Meld deg på vårt

Nyhetsbrev