Søk arrangement
Litteraturhuset Fredrikstad
Arealplanen former Fredrikstads fremtid – velkommen til høring
  • Tid:
    onsdag 6. feb 2019
  • Klokken:
    08:00- 09:45
  • Arrangør:
    • Fredrikstad Næringsforening
Gratis inngang
Eksternt

Kommuneplanens arealdel skal vise sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Det er forventet at ny plan legges ut på høring 31. januar. Vår rolle er å være næringslivets representant og pådriver i næringslivets utviklingsmuligheter.
Kommuneplanens arealdel er et av de viktigste dokumentene for oss å følge, den angir bl.a. betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk.

Agenda:
1. Arealplanen som verktøy for politisk styring v/ Rune Fredriksen, leder for planutvalget

2. Presentasjon av hovedtrekkene i høringsutkastet til arealplan v/Gunhild Bøgseth

3. Kommentarinnlegg fra en representant for næringslivet. (navn kommer)

4. Panel for dialog med publikum.

Velkommen til morgenmøte!

Fredrikstad Næringsforening tar opp samfunnsaktuelle tema første onsdag i måneden, 6-7 ganger i året, kl. 08.00-09.45. Her møtes bedriftsledere, nøkkelpersoner i bedrifter, politikere, byråkrater og de som er generelt opptatt av by- og næringsutvikling. Morgentreffene innledes av 1-3 foredragsholdere og avsluttes gjerne med debatt. Temaene settes fortløpende, rundt en måned i forkant av møtet.

Pris: Gratis møte, åpent for alle, ingen påmelding nødvendig. Servering av kaffe og te.

Påmelding er ikke nødvendig for dette arrangementet – velkommen!