Åpent møte ny arealplan for Fredrikstad
  • Tid:
    mandag 4. feb 2019
  • Klokken:
    19:00- 21:00
  • Arrangør:
    • Fredrikstad kommune
Gratis inngang
Eksternt

Kommuneplanens arealdel viser sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk gjennom plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. Det er en plan for hvordan Fredrikstad kommune ønsker at vi sammen skal utvikle byen.
Program

1900: Velkommen ved rådmann i Fredrikstad kommune

1915-2000: Gunhild Bøgseth, etatssjef miljø – og byutvikling, og Espen Eggen, konstituert Plan og Samfunnsutviklingssjef, presenterer de viktigste grepene i forslag til ny arealplan

2000-2045: Ordstyrer Roy Andersen utfordrer et panel på refleksjon rundt grepene i arealdelen

Panel
•Ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap)
•Opposisjon Truls Velgaard (H)
•Leder i Fredrikstad Næringsforening Kjell Arne Græsdal
•Sander Grundvik
•Erling Dokk Holm
•Rune Svensson, direktør Oslofjordens Friluftsråd
•Guro Nereng, Klima Østfold
• Lise T. Mohr, leder for Fellesutvalget for bondelagene