logo

saler

Egalia/Joker

Kapasitet: 300

Storsalen Egalia brukes til større konferanser, selskaper og konserter. Utenfor salen ligger Joker Bar, et fint mingleområde for pauser, utstillinger eller mottagelser. Les mer…

Utside

Thygesen

Kapasitet: 130

Thygesen brukes til møter, foredrag og mindre selskaper. Rommet har utsikt til vesterelven, bryggepromenaden og Blomstertoget.
Les mer…

saler

Ompalompaland

Kapasitet: 25

Ompalompaland egner seg best for mindre møter, undervisning og grupperom ved konferanser.
Les mer…

Utside

Hagerups Hage

Hva med å starte festen 16 meter over Glomma med utsikt til byen?
Les mer